Enskild egendom vid arv

2016-02-18 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej, jag är ensamstående med en dotter. De hon ärver av mig ska vara enskild egendom (hon är gift). Måste jag skriva testemente eller räcker det med ett papper som förklarar hur jag vill ha det?Med vänlig hälsning Tina Herö
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom detta handlar om enskild egendom i ett äktenskap blir äktenskapsbalken tillämplig (se här ; nedan förkortad ÄktB). I 7 kap. 1 § ÄktB (se här) stadgas det att makars egendom är giftorättsgods såvida det inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB (se här). I nämnda paragrafs fjärde punkt står det att ett arv blir makes enskilda egendom om det är villkorat av arvlåtaren i ett testamente att det ska vara dennes enskilda. Alltså måste arvlåtaren skriva ett testamente om denne vill att arvtagarens arv ska vara enskild egendom om denne är gift.

Om det inte finns något testamente så kan ett arv fortfarande bli makens enskilda om makarna föreskriver det i ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 2 § första punkten ÄktB (se här). Makarna kan skriva detta förord även för framtida förvärv som exempel framtida arv enligt 7 kap. 3 § 1 st ÄktB (se här).

För att svara på din fråga måste du således enligt ovanstående resonemang skriva ett testamente eller låta din dotter och hennes respektive skriva ett äktenskapsförord om du vill att arvet ska bli hennes enskilda egendom. Alltså räcker det inte med ett papper där du förklarar hur du vill ha det.

Vi på lawline hjälper personer med att skriva testamente respektive äktenskapsförord, vänligen se länkarna nedan.

Testamente

Äktenskapsförord

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?