Enskild egendom till förmån för barn och barnbarn

Hej, vi vill att våra barn ska ärva allt efter oss som enskild egendom och att våra barnbarn ärver detsamma som enskild egendom, hur gör vi ?

Lawline svarar

Hej och tack för er fråga!

Regler om enskild egendom ges i äktenskapsbalken (här). Enskild egendom är när någon erhållit något genom äktenskapsförord, gåva, testamente, arv eller försäkring med förbehåll att det ska utgöra enskild egendom, 7 kap. 2 § ÄktB. Något som är enskild egendom kommer inte ingå vid en eventuell bodelning, 10 kap. 1 § ÄktB. Makes arvsrätt påverkas dock inte av att egendom är enskild utan enligt ärvdabalken (här) ärver make före barn med undantag för den avlidnes barn (s.k. särkullbarn), 3 kap. 1 § ÄB.

Möjligheten finns för er att göra ett efterarvsförordnande i ert testamente där det anges vad som ska hända med dina barns arv om de avlider. Efterarv, även kallat sekundosuccession, är en uppskjuten arvsrätt som innebär att den efterlevande maken behåller hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt men när denne avlider så fördelas den först avlidnes del av kvarlåtenskapen vidare till dennes arvingar, 3 kap. 2 § ÄB. Fri förfoganderätt innebär en rätt att förfoga över egendomen under sin livstid men ej rätt att testamentera bort egendomen (till skillnad från full äganderätt).

I ert fall rekommenderar jag er att skriva ett testamente där ni tydligt uttrycker er vilja om vad era barn ska ärva och att det ska utgöra enskild egendom samt att era barn upprättar ett testamente i likhet med ert till förmån för sina barn (era barnbarn). Formkrav för testamente finner ni i 10 kap. 1 § ÄB.

Ni kan få hjälp med att upprätta testamente via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Ett annat tips är att boka tid hos en familjerättsjurist för rådgivning och säkerställa att formkraven uppfylls. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger.

Vänliga hälsningar,

T ERådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000