Enskild egendom till följd av tredjemansförordnande

2015-11-10 i Enskild egendom
FRÅGA
Min man har fått en bostadsrätt i gåva som enligt gåvogivaren ska vara: "gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom". Vi vill dela och äga allt tillsammans. Kan vi upprätta ett äktenskapsförord där min man gör om gåvan till giftorättsgods? Måste vi fråga gåvogivaren innan vi gör detta? Inga andra villkor än ovan nämnda har skrivits för gåvan.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om makars egendom regleras i äktenskapsbalkens 7 kap. I 2 § 2 p. stadgas att egendom som en av makarna fått i gåva ska vara enskild, om ett villkor om detta har getts i samband med gåvan. Vanligtvis kan inte egendom som blivit enskild genom gåva göras om till giftorättsgods. För att det ska vara möjligt att omvandla den enskilda egendomen till giftorättsgods krävs det att gåvogivaren även har föreskrivit om detta i villkoret. Av informationen i din fråga utgår jag från att så inte är fallet. Svaret blir således nej, ni kan inte göra om gåvan till giftorättsgods.

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?