Enskild egendom p.g.a. testamente samt substitut för sådan egendom

2015-08-14 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag avser att skriva ett testamente som anger att mina döttrar ska ärva min kvarlåtenskap som enskild egendom. Kvarlåtenskapen kommer att bestå av (beroende av hur länge jag lever) en bostadsrättslägenhet samt en del sparade medel placerade i fonder. Om döttrarna säljer lägenhet och fonder så blir det ju kontanta medel. Om dessa förbrukas och någon av dem sedan skiljer sig, räknas fortfarande ärvt belopp som enskild egendom och kan undantas från en eventuell bodelning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vad som träder in i den enskilda egendomens ställe (s.k. substitut eller surrogat) är som huvudregel också enskild egendom, vilket framgår av 7 kap 2§ punkt 4 samt 6 äktenskapsbalken. Undantaget är om det ur rättshandlingen varigenom den ursprungliga egendomen gjordes till mottagarens enskilda kan uttolkas annat, t.ex. att det av testamentet kan uttolkas att testatorns vilja varit att substitut ska vara giftorättsgods. Att skriva in att eventuellt substitut ska vara enskild egendom i testamentet kan alltså vara en god idé för att vara på den säkra sidan.

Ibland kan det däremot uppstå svårigheter att avgöra vad som kan anses ha trätt in i den enskilda egendomens ställe. Så kan vara fallet om egendomen säljs och pengarna används till att endast delvis bekosta t.ex. en fastighet. Rör det sig dock endast om en försäljning av egendomen lär inga sådana problem uppstå.

Så som jag uppfattar undrar du även vad som händer för det fall att de kontanta medel som erhållits vid försäljningen förbrukats och inte längre finns kvar (och alltså inte har investerats i ny egendom som t.ex. fastighet). I sådant fall kan inte ett motsvarande belopp av de medel som finns som är giftorättsgods hävdas vara enskilda vid en framtida bodelning. Det är just de pengar som erhållits p.g.a. försäljningen som är enskilda. Är dessa förbrukade finns alltså ingen enskild egendom kvar (om det inte finns annan egendom som är enskild). Ett gott råd är därför att sätta in de pengar som erhållits p.g.a. försäljningen på ett särskilt konto så att dessa kan särskiljas från vad som ska ingå i framtida bodelning.

Hoppas detta var till hjälp!

Vänligen,

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll