FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom05/09/2020

Enskild egendom och fri förfoganderätt

Hej,

Jag är änkling sedan två år. Jag och min avlida fru har två gemensamma barn och inga särkullbarn finns. Vi hade inget testamente, äktenskapsförord eller någon enskild egendom. Jag erhöll min frus kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.

Tänkte nu skriva mitt eget testamente med innebörden att all min kvarlåtenskap ska bli barnens enskilda egendom ,vilket också ska gälla eventuella substitut och avkastning.

jag är införstådd med att fri förfogande rätt innebär att jag inte kan testamentera bort denna del, men finns det något sätt att även arvet vår barn erhåller efter sin mamma också kan bli deras enskilda egendom?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur arvet från din döde make ska bli enskild egendom för era gemensamma barn. Vi vänder oss till Ärvdabalken (ÄB) för att finna svar.

Enligt 3 kap 2 § ÄB så anges det att kvarlevande make/maka ärver sin döde partners egendom med fri förfoganderätt. Detta innebär att den kvarlevande föräldern inte får testamentera bort egendomen till någon annan, vilket skulle innebära att man berövar arvingarna deras rätt till arv. Det man får göra dock är att skriva testamente som reglerar arvet till fördel för barnen. Den fria förfoganderätten sätter inte stopp för dig att skriva ett testamente om att arvet ska bli enskild egendom, i och med att du inte berövar eller inskränker arvsrätten på något sätt.

Detta medför att all egendom som barnen kan ärva har du möjlighet att göra till enskild egendom, fri förfoganderätt är bara till för att föräldrar inte ska kunna göra sina barn arvlösa genom testamente.

Oscar RudénRådgivare