FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom16/06/2016

Enskild egendom och äktenskapsförord

Hej.

Min man driver ett aktiebolag där jag äger 2% och han resten. Vad händer om han avlider? Ärver jag bolaget då tillsammans med hans två söner, eller räknas bolaget som "enskild egendom"?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller dödsfall, ska en bodelning göras mellan makarna. Om inget annat är förordnat är all egendom giftorättsgods vilket innebär att all denna egendom ska ingå i bodelningen, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Egendom kan göras enskild på olika sätt, det vanligaste är att makarna själva upprättar ett äktenskapsförord i vilket man skriver vilken egendom som man avser ska vara enskild och därmed inte ska ingå i en framtida bodelning. Egendom kan också bli enskild genom ett tredjemansförordnande, alltså att någon utanför äktenskapet bestämmer att exempelvis en gåva eller ett arv från denna tredje man ska vara enskild egendom för den personen som gåvan eller arvet avser. De situationer som gör egendom enskild stadgas i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Om din mans bolag varken har gjorts enskilt genom ett äktenskapsförord eller genom att han exempelvis fått eller ärvt det med bestämmelsen att det ska vara enskild egendom, kommer bolaget att ingå i bodelningen.

Dock är det så att även om inte viss egendom ska ingå i bodelningen, alltså att egendomen är enskild, kommer du som maka ändå ärva denna eftersom den utgör din mans kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen, 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Detta är förutsatt att din man inte upprättat något testamente som sätter denna legala arvsordning ur spel.

Man kan alltså sammanfattningsvis dela upp ett arv mellan makar i det som den efterlevande maken erhåller genom bodelningen (alltså när allt giftorättsgods delas lika) och det som efterlevande make erhåller som är den avlidne makens kvarlåtenskap. Den avlidne makens kvarlåtenskap är det som denna får genom bodelningen tillsammans med denne makens enskilda egendom. Skillnaden är att det som efterlevande make erhåller genom bodelningen erhålls med full äganderätt (egendom som är okej att testamentera bort), medan det som efterlevande make erhåller från den efterlevande makens kvarlåtenskap förutsatt att det inte finns något testamente, erhålls med fri förfoganderätt (egendom som inte är okej att testamentera bort).

Hoppas att detta gav klarhet i frågan!

Maria PetterssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?