Enskild egendom kan bli till giftorättsgods

2017-09-06 i Bodelning
FRÅGA
HejLigger i skilsmässa, min f, d fru har haft eget företag , sålde det under vårat äktenskap , vi bildade ett nytt AB med henne som ledamot jag som suppleant och satte in pengarna som blev kvar vid försäljningen . Vi har skrivit ett äktenskapsförord sen tidigare, där det står att avkastningen därav och vad som kan komma i egendomens ställe skall utgöra hennes enskilda egendom i hennes gamla företag. Vi har sen tagit ut pengar från vårat nya gemensamma bolag och investerat i huset. Gäller äktenskapsförordet i det här läget?
SVAR

Hej Benny och tack för din fråga.

Då annan egendom kommit i företagets stället ska föreskriften om enskild egendom gälla även den egendom som trätt i stället för den ursprungliga. Den nya egendomen kallas surrogat för den gamla. Detta är huvudregeln och redogörs för här nedan. Det finns dock ett uppmärksammat fall från Högsta Domstolen (HD) vilket möjliggör att man kan se din situation annorlunda.

Först huvudregeln

Problem uppstår när make använder både enskild egendom och giftorättsgods till ett egendomsförvärv. Skall egendomen i sin helhet betraktas som enskild, giftorättsgods eller får den blandad karaktär och då till viss del betraktas som enskild och till viss del betraktas som giftorättsgods? Här vet jag inte vilken situation som föreligger i ditt fall men i doktrin har det framförts att det troligtvis krävs att ett egendomslag klart dominerar för att hela förvärvet skall betraktas som enbart ett egendomsslag. Rör det sig om klara andelar och detta går att bevisa borde den inte föreligga några hinder för att betrakta egendom såsom blandad egendom. Vilket gör att ni tar de delarna ni satte in i huset eller rättare sagt redan i första företaget. Det innebär att det fortsatt ska ses som enskild egendom. Detta måste dock nyanserar genom HD:s dom i NJA 1995 s. 577. Där blev utfallet inte som makarna förutsett. Det rörde sig om ett gemensamt förvärv genom köp och tanken var sannolikt att makarna skulle äga hälften var, vilket de även ansågs göra, dock hade makarna troligtvis inte räknat med att endast den ene makens del skulle betraktas som giftorättsgods. Utgången blev att en av makarna använt enskild egendom till kontantinsatsen och hela dennes del betraktades som enskild egendom pga. surrogation.

Rättsfallet

När din fru investerade enskild egendom i giftorättsgods (gemensam egendom) så kan det att ha skett en sammanblandning. I NJA 1992 s. 773 (HD:s dom) hade en make satt in pengar som var enskild egendom på makarnas gemensamma transaktionskonto/lönekonto. Högsta domstolen ansåg i det fallet att den enskilda egendomen förlorat sin karaktär av enskild egendom då den inte hölls isär från giftorättsgodset. I fallet så uteslöt inte domstolen att de ändå kunde varit enskild egendom om det förts bokföring eller liknande, men att så inte skett i detta fall.

Din situation

Rättsfallet talar inte exakt om hur din situation ska lösas men den ger dig argumentationspunkter mot din fru.

Det bästa för dig är om pengarna vid någon tidpunkt har sammanblandats och det är svårt att redovisa vilka pengar som var vems. Här krävs dock en bedömning från fall till fall vilket också påpekas av Högsta domstolen.

Istället för sammanblandning på ett konto så anses enskild egendom kunna sammanblandas och tappa karaktären av enskild egendom om de t ex används för att förbättra eller renovera ett hus som är giftorättsgods.

Även här kan dock en noggrann redovisning underlätta för din frus sak.

Har ni fört redovisning under ert äktenskap så blir det svårare för dig att ta strid men om det är diffust kring vilka medel som har använts till vad så har du bra argument för att ert hus ska anses vara giftorättsgods.

Jag rekommenderar dig att först prata med din fru och se om ni kan lösa detta sinsemellan. Dock vet jag att detta kan vara svårt och känsligt och därför rekommenderar jag er att använda en jurist som är duktig inom ekonomisk familjerätt. För kontakt med en sådan eller frågor kring mitt svar så mejlar du jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper Lublin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2942)
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning
2022-01-11 Bodelning och äktenskapsskillnad
2022-01-07 Vad händer med egendom vid separation av sambor?

Alla besvarade frågor (98465)