Enskild egendom genom testamente och äktenskapsförord

Hej!

Förra året ärvde jag en ansenlig summa pengar samt en del föremål som enskild egendom. Pengarna har jag för avsikt att göra av med, men föremålen vill jag framgent ska vara min enskilda egendom. Jag har även köpt en del dyrare föremål (för mitt arv) som jag vill ska vara min enskilda egendom.

Jag är gift. Vi har särkullbarn och har därför skrivit testamente.

Hur ska jag försäkra mig om rätten till min enskilda egendom om det värsta skulle hända? Dvs skilsmässa eller dödsfall.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det inte om särkullbarnen är din mans eller dina. Oavsett vilket, eftersom det inte spelar större roll, utgår jag emellertid från att du vill fördela din kvarlåtenskap såtillvida att de som ärver dig ska ärva din egendom som enskild egendom, samt att du vid en eventuell skilsmässa ska få behålla din egendom.

Testamentsrätten

Genom testamente kan du fördela ditt arv på det sätt du vill, så länge du tar hänsyn till bröstarvingarnas laglott. Dina bröstarvingar, alltså dina barn oavsett om de är dina särkullbarn eller era gemensamma bröstarvingar, har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Vill du emellertid att dina barn ärver dig är laglotten inte några problem. För att de som ärver dig ska ärva egendomen såsom enskild kan du i testamentet föreskriva att egendomen ska ärvas såsom enskild egendom.

Äktenskapsrätten

I det fall en make avlider upplöses äktenskapet (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Efter att ett äktenskap upplösts ska makarnas giftorättsgods fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken).

En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom igår inte i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan vara enskild egendom till följd av äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Råd

Du bör alltså skriva i ditt testamente att egendomen ska ärvas som enskild och ni bör i ett testamente skriva att egendomen är din enskilda.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”