Enskild egendom genom testamente eller gåvobrev

2021-03-15 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag är en ensamstående mamma till en dotter som är gift. Vill skriva min lägenhet som enskild egendom till hennes fördel. Hur går man till väga? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom

I 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB) framgår på vilka sätt egendom kan bli enskild, och därav undantas från eventuell bodelning (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). De punkter som är relevanta för dig är p. 2 och p. 4, det vill säga enskild egendom genom testamente eller gåva och därför kommer de beröras närmare nedan.

En klausul som kan inkluderas i både testamente och gåvobrev gällande att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom kan exempelvis se ut enligt följande:

"Fastigheten eller vad som kommer i dess ställe ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Det ska även gälla all avkastning därav."

Testamente

Om du menar att din dotter ska ärva din lägenhet som enskild egendom kan du kan upprätta ett testamente som förklarar din vilja. Det vill säga att din dotter ska ärva lägenheten, med villkoret om att egendomen ska vara enskild. För att testamentet ska vara giltigt måste du beakta följande formkrav. Testamentet måste vara:

1.i skriftlig form,

2. undertecknat av testatorn, i detta fall dig, och två vittnen,

3.vittnena ska vara minst 15 år, får inte vara släkt med testatorn, vara mottagare av arv eller nämnas i testamentet,

4.vittnena ska närvara samtidigt när testamentet signeras av testatorn och de ska veta att det är hans testamente som signeras (10 kap. 1, 2, 4 §§ Ärvdabalken).

Gåvobrev
Om du menar att din dotter ska få din lägenhet under tiden du lever kan du upprätta ett gåvobrev, även det med villkoret att egendomen ska vara din dotters enskilda. Ett gåvobrev är en förutsättning för att gåva av t.ex. bostadsrätt ska vara juridiskt relevant och giltig. För att ett gåvobrev ska vara giltigt måste det upprättas i enlighet med följande formkrav. Gåvobrevet måste:

1.vara skriftligt,

2.innehålla uppgifter om gåvogivaren och gåvomottagaren,

3.undertecknas av både gåvogivaren och gåvomottagaren,

4.innehålla en tydlig förklaring om att överlåtelsen utgör gåva (och inte köp/byte), s.k. överlåtelseförklaring

5.innehålla tydlig information om gåvan, dvs. om fastigheten/bostadsrätten (fastighetsbeteckning t.ex.),

6.innehålla information om eventuella villkor eller begränsningar (4 kap. 29 § Jordabalken).

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?