Enskild egendom genom testamente

2015-09-29 i Testamente
FRÅGA
Om jag bara vill försäkra mig om att det mina barn ärver efter mig skall vara enskild egendom, behöver jag då skriva ett helt testamente?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som utgör enskild egendom regleras i Äktenskapsbalken 7 kap 2 §. Vad gäller egendom som ena maken ärver krävs enligt p. 4 att arvlåtaren, dvs. Du i detta fall, har angett att egendomen ska vara enskild genom testamente.
Det krävs dock inte att du förordnar över all din egendom genom testamente. Ett testamente kan fungera som ett komplement till reglerna i Ärvdabalken, varför egendom som inte omfattas av testamentet kommer att fördelas i enlighet med de allmänna arvsrättsliga reglerna.

Hur du upprättar ett testamente regleras i Ärvdabalkens 10 kap 1 §. Det ska bl.a. upprättas skriftligt samt bevittnas av två personer.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll