Enskild egendom genom testamente

2015-04-21 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur man upphäver enskild egendom som angivits i testamente. HälsningarAnna
SVAR

Hej Anna och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är beroende av testamentets innehåll.

Har testatorn angivit ett villkor i testamentet att egendomen ska utgöra testamentstagarens enskilda egendom så kan inte detta villkor upphävas. Egendomen ska då förbli mottagarens enskilda egendom enligt ÄktB 7 kap. 2§ 3 punkten (här). Mottagaren av egendomen kan då inte ändra statusen på egendomen till att utgöra giftorättsgods. Detta kan bara ske om givaren lämnar sitt tillstånd till att så sker. Det är med andra ord viktigt att testatorns vilja respekteras.

Testatorn kan dock tillåta testamentstagaren att ändra på statusen av den mottagna egendomen från att vara enskild egendom till att bli giftorättsgods. Det måste då framgå av testamentet att makarna tillåts avtala om att egendomen ska utgöra giftorättsgods. Något att observera är att avtalet måste ske i form av ett äktenskapsförord enligt ÄktB 7 kap. 3§ (här).

Hoppas detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (372)
2020-07-29 testamentera arv som barnens enskilda egendom
2020-07-27 Omfattas ärvd egendom vid skilsmässa?
2020-07-24 Måste man dela ett arv vid skilsmässa?
2020-07-21 Kan barnets make få delar av arvet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (82649)