FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom06/04/2022

Enskild egendom genom testamente

Mina barn är gifta utan äktenskapsförord och jag undrar om jag kan utesluta deras äkta hälft från att ärva min egendom? Dvs att endast mina barn kommer äga egendomen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller bestämmelser om makarnas giftorättsgods och enskild egendom finns det i äktenskapsbalken (ÄktB), och bestämmelser om testamente i ärvdabalken (ÄB).

Giftorättsgods som utgångspunkt

Vid ett äktenskap är all egendom som makarna äger giftorättsgods, förutsatt att det inte utgör enskild egendom, 7:1 ÄktB. Det är giftorättsgodset som kommer ingå vid en bodelning mellan makarna, 10:1 ÄktB, och således inte den enskilda egendomen.

Egendom kan göras enskild på flera sätt och dessa anges i 7:2 ÄktB. I 7:2 p. 3 ÄktB står att egendom som make erhållit genom testamente med villkor att det ska vara dennes enskilda, utgör enskild egendom.

Upprätta testamente för att göra din egendom enskild

Som du skriver i frågan vill du att endast dina barn ska ärva din egendom och inte deras make. Vid ett upprättande av testamente kan du ange vilken av din egendom som ska vara enskild när dina barn ärver och således inte utgöra giftorättsgods. Genom att du gör egendomen enskild kommer den då inte ingå i en bodelning mellan dina barn och deras respektive makar.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare