Enskild egendom genom testamente

Jag, och min man, vill skriva testamente där barnen ärver oss som "Enskild egendom". Vi har tre gemensamma söner. Ingen av oss har särkullbarn.

Jag har skrivit av ett testamente från ett av mina syskon, där förhållandet är precis samma som hos oss.

Är detta rätt formulerat i vårt fall?

Kan det ifrågasättas?

" Undertecknade äkta makar namn XXXXX personnrXXX

förordnar härmed, såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.

Efter bådas död, skall då befintlig kvarlåtenskap enligt lag tillfalla våra bröstarvingar Namn XXXXXX PersonnrXXX

Vad våra bröstarvingar erhåller i arv, eller vad som trätt i dess ställe, liksom avkastningen av sådan egendom, skall utgöra enskild egendom och inte omfattas av äktenskapsbalkens eller sambolagens regler om rådighetsinskränkningar, bodelning eller övertaganderätt.

Förbehåll: Om den efterlevande ingår nytt äktenskap eller samboförhållande, skall hela den del av gemensamma tillgångar, som genom giftorätt eller eget ägnade härrör från den först avlidne, direkt fördelas till våra gemensamma barn, eller om dessa avlidit, till deras barns som enskild egendom enligt ovan."

Kan vi använda oss av texten ovan?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När jag besvarar din fråga texten går att använda så kommer jag att använda mig av ärvdabalken, ÄB.

Enskild egendom

En testators vilja ska så långt som möjligt respekteras vilket framgår indirekt av lagen (11 kap. 1 § ÄB). Det betyder att man tolkar och ser på testamentet för att försöka respektera er vilja om det är möjligt. Generellt så kan vissa små missar som stavfel accepteras i ett testamente men viktigt är att ni uppfyller de formkrav som finns.

Vad som krävs för just enskild egendom är att ni måste uttryckligen ange det i testamentet, vilket ni har gjort.

Huvudregeln är att man inte kan testamentera till förmån för ett ofött barn (9 kap. 2 § stycke ett ÄB). Däremot gör lagen undantag för ofödda barnbarn som gör det möjligt för testator, du och din man, att testamentera till förmån för ofödda barnbarn (9 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

Jag anser att ni kan använda texten då den tydligt anger att egendom ska bli enskild. Viktigt att inte glömma att uppfylla formkraven. Är ni fortfarande osäkra så rekommenderar jag er att boka tid med en jurist hos oss på Lawline.

Vänligen,

Kajsa SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”