Enskild egendom genom testamente

2019-08-30 i Enskild egendom
FRÅGA
Min dotter äger 10% mer än sin nyblivne make, av deras gemensamma bostadsrätt, dessa 10% fick hon av mig, gåvobrev finns. Dom har alltså nu gift sig, kan jag nu i testamente skriva dessa 10% som enskild egendom?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Som jag förstår din fråga har du gett en procentuell andel av en bostadsrätt i gåva till din dotter. I mitt svar utgår jag ifrån att gåvan har fullbordats.

Genom ett testamente kan föreskriva hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas, se 9 kap. 1 § Ärvdabalken. I testamentet har du rätt att uppställa villkor om att den testamenterade egendomen ska vara enskild och att den därmed ska undantas i en eventuell bodelning, se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken.

Genom ett testamente kan du dock endast förordna om sådan egenom som du faktiskt äger. Din dotter redan fått bostadsrätten i gåva. Vid fullbordandet av gåvan har det skett en äganderättsövergång. Eftersom andelen i bostadsrätten redan har övergått till din dotter kan du tyvärr inte längre förordna om denna genom ett testamente.

För att göra bostadsrätten till enskild egendom behöver din dotter och hennes make upprätta ett äktenskapsförord om detta villkor inte framgår av gåvobrevet.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll