Enskild egendom genom testamente

2017-04-11 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej ! Skriver för ett gift par med två gemensamma barn, de vill säkerställa att när det är dags för arv till barnen ska egendomen vara enskild egendom för dom. Vad måste dom göra, skriva testamente el dyl ??Detsamma ska naturligtvis gälla vid eventuell gåva.Tacksam för svar !Kjell
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Makars egendom är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Vid en eventuell bodelning ska giftorättsgods delas lika mellan makarna medan enskild egendom inte mot ägarmakens vilja kan ingå i hälftendelningen.

Det finns två sätt att göra egendom enskild. Makarna kan själva avtala i ett äktenskapsförord om vilken egendom som ska vara enskild, men det finns även en möjlighet för utomstående att påverka makarnas giftorättsgemenskap. En arvlåtare eller testator kan genom villkor i testamentet se till att det som tillfaller testamentstagaren ska vara enskild egendom. På samma sätt kan en givare i gåvoavtalet sätta som villkor att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom, Äktenskapsbalken 7 kap. 2 § 1 st 2-4 p.

I ert fall rekommenderar jag alltså att paret skriver i sitt testamente (alternativt i gåvoavtalet) att egendomen ska vara barnens enskilda. På så sätt kan de vara säkra på att arvet eller gåvan hålls utanför en eventuell bodelning mellan barnen och deras makar i framtiden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (413)
2021-07-29 Kan jag öppna ett konto med pengar som min make inte kan komma åt eller ärva?
2021-07-25 Vad innebär makarnas rätt till giftorätt?
2021-07-16 Kan man göra sitt arv till enskild egendom hos sina arvstagare?
2021-06-30 Hur blir det vid bodelning om fastighet skrivits över på endast en av makarna?

Alla besvarade frågor (94369)