Enskild egendom genom testamente

2016-11-28 i Enskild egendom
FRÅGA
Om jag ärver mina föräldrars tillgångar där de skrivit in att de ska vara min enskilda egendom kan då min make hävda att han har rätt till sin del av denna då vi ej har upprättat något äktenskapsförord sinsemellan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mellan makar figurerar två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. De olika typerna av egendom får betydelse när makarnas egendom ska delas vid bodelning.

Vid bodelningen delas det sammanlagda nettovärdet av giftorättsgodset lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB (här) utgörs giftorättsgodset av allt vardera make äger, både själv och gemensamt, såvida egendomen inte är enskild. Enskild egendom är exempelvis egendom som makarna bestämt via äktenskapsförord ska vara enskild eller egendom som en make fått i arv där det i ett testamente är villkorat av arvlåtaren att egendomen ska vara arvtagarens enskilda, se 7 kap. 2 § ÄktB (här).

Det finns visa formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska anses vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt, underskrivet av testatorn och det ska finnas två vittnen som samtidigt närvarar och undertecknar handlingen, se 10 kap. 1 § ärvdabalken (här).

Om dina föräldrar testamenterat att arvet efter dem ska ska vara din enskilda egendom, har din make ingen rätt att ta del av arvet. Det är inte heller möjligt att göra denna egendom till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (398)
2021-03-01 Tolkning av ett villkor i ett gåvobrev
2021-02-26 Gäller äktenskapsförord vid skilsmässa?
2021-02-24 Undanta egendom från bodelning och dödsbo
2021-02-08 Omvandla giftorättsgods till enskild egendom och särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (89823)