Enskild egendom genom testamente

2016-11-08 i Enskild egendom
FRÅGA
Fråga om "enskild egendom" i testamente.Vi har följande formulering i vårt testamente "Efter bådas frånfälle skall all vår kvarlåtenskap tillfalla vårt gemensamma barn XX som enskild egendom."Då vi har både fastegendom och aktier vill vi att pengar/kapital från en ev. försäljning av fastegendom eller aktier efter vår bortgång också skall betraktas som enskild egendom. Täcker skrivningen i testamentet enligt ovan detta eller måste något tillägg ske?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det vill du "skydda" kvarlåtenskapen från att bli giftorättsgods vid ditt barns eventuella skilsmässa. Skrivningen i dess nuvarande form innebär att all egendom som tillfaller ert barn blir att räkna som enskild egendom vid en eventuell bodelning p.g.a. skilsmässa enligt 7kap. 2§ 1st. 3p. Äktenskapsbalken. Vid en försäljning efter er bortgång skulle pengarna från försäljningen alternativt egendom som köps för dessa pengar likväl räknas som enskild egendom enligt regeln om surrogat i 7kap. 2§ 1st. 6p. Äktenskapsbalken.

Enligt 7kap. 2§ 2st. blir avkastning av enskild egendom giftorättsgods om inget annat föreskrivits i samband med att egendomen gjordes enskild. Ett exempel på sådan avkastning är just utdelning på aktier, alltså blir regeln relevant i ert fall.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att skrivningen gör kvarlåtenskapen till ert barns enskilda egendom, även egendom som skulle kunna träda i dess ställe blir till enskild egendom utan något tillägg i testamentet. Däremot täcker skrivningen inte avkastning av enskild egendom. Därmed borde ni, om ni vill att avkastningen av den enskilda egendomen ska vara enskild egendom, göra ett tillägg i testamentet där ni föreskriver att även avkastning av den enskilda egendomen ska vara enskild egendom.

Hoppas att det här gav svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (384)
2020-10-08 Vem ärver enskild egendom?
2020-09-30 Enskild egendom genom testamente
2020-09-30 Ingår min enskilda egendom i bodelningen om min make avlider?
2020-09-22 Gäller äktenskapsförordet vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (85358)