Enskild egendom genom testamente

2015-10-13 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag är änkling och har 2 söner som är gifta, har barn och även särkullbarn. Sönerna har fått ut sitt morsarv i kontanter som de fått insatt på konto. Om jag dör och inte har testamente så görs väl en bouppteckning och efter att sönerna sålt villan, bilen, båten mm så delas väl summan som blir delad på 2. Men om någon av sönerna skulle skilja sig, kommer då den del han fått efter mig att ingå i hans bouppteckning och delas mellan hans fru och barn och särkullbarn? Om jag vill att det som lämnas efter mig ska vara sönernas enskilda egendom som ingen annan än de själva kan göra anspråk på räcker det då att jag i ett testamente skriver att allt som jag lämnar skall vara enskild egendom? Måste då sönerna skaffa ett konto i bank där arvet sätts in så att man vid en evt skilsmässa kan se att detta är enskild egendom och ska inte räknas in i delningen?LH
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I den eventuella bodelning som skulle göras om dina söner skiljer sig kommer pengar och egendom bara att fördelas mellan din son och hans maka. Vid en skilsmässa får barn till makar inga pengar eller egendom, det gäller bara vid dödsfall.

I en bodelning efter en skilsmässa delas makarnas egendom upp, men endast giftorättsgods får ingå i bodelningen, se Äktenskapsbalkens 10 kap. 1§, som lyder: "i bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå".
Enskild egendom ingår inte i en bodelning vid en skilsmässa, och som enskild egendom definieras bl.a enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§, punkten 4: "egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda".

För att skydda dina söners arv från att komma att delas upp vid en eventuell skilsmässa är det alltså tillräckligt att du i ett giltigt testamente skriver klart och tydligt din önskan om att arvet efter din död ska vara dina söners enskilda egendom. För att ett testamente ska vara giltigt till formen krävs att det uppfyller föreskrifterna i Ärvdabalkens 10 kap.

Det kan underlätta om pengarna dina söner ärver hålls isär från övriga ekonomiska tillgångar på ett separat bankkonto som du föreslår.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett giltigt testamente kan du kontakta Familjens jurist.
(www.familjensjurist.se)

Med vänliga hälsningar,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (390)
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?
2020-11-08 Hur undviker jag att mina tillgångar ska omfattas av min makes barns laglott?
2020-11-07 Vad händer med enskild egendom vid dödsfall respektive skilsmässa
2020-10-30 Är mina tillgångar enskild egendom?

Alla besvarade frågor (86486)