Enskild egendom även vid gåva?

2016-07-03 i Enskild egendom
FRÅGA
Om det i testamentet står att det bröstarvingarna ärver är enskild egendom men sedan har fått vissa delar i gåva, gäller det som står i testamentet då också. Att det är enskild egendom fast det blev en gåva och inte ett arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ska det som arvlåtaren ger till en bröstarvinge under dennes livstid räknas som förskott på arv om inget annat sägs, t ex att det ska vara en gåva (och då alltså inte räknas som ett förskott). Eftersom du i frågan skriver att egendomen har getts som gåva antar jag att det har specificerats vid gåvotillfället och utgår ifrån det.

Enskild egendom blir egentligen aldrig aktuellt förrän vid bodelning, så det är något du/ni inte behöver "bry er om" så att säga i det fall att ni inte har ingått äktenskap. Oavsett gäller att enskild egendom inte kan ingå i bodelningen eftersom det inte är giftorättsgods. Enligt min uppfattning blir en gåva som enligt testamentet skulle tillfalla någon som enskild egendom INTE enskild egendom. Därför rekommenderar jag att du/ni som har fått gåvorna i fråga och vill att de ska vara enskild egendom skriver ett äktenskapsförord där ni anger just detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Allt gott!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll