FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte31/03/2019

Enskild egendom

om jag får i gåva del i halva fastigheten från min man som enskild egendom, ärver mina barn min enskilda egendom om jag avlider före min man?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När makar ger varandra en gåva som ska bli enskild egendom måste detta regleras i äktenskapsförord, 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Det räcker alltså inte med att det uttalas i gåvohandlingen att den ska vara enskild egendom som vid gåvor mellan andra än makar, 7 kap 2 § äktenskapsbalken. För att make inte ska få ärva enskild egendom måste därför ett testamente upprättas som stadgar att egendomen ska vara mottagarens enskilda.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,


Hanna MustafaRådgivare