Ensamrätt till varumärkesnamn

2021-03-27 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag har nyligen köpt ett ställe och de finns 3 andra med samma namn men jag äger namnet samt har patent kan jag be dem byta namn eller skriva ett franchiseavtal?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om varumärkesrätt och avtalsrätt. Jag kommer således redogöra för din situation med stöd i varumärkeslagen.

Innebörden av en ensamrätt till ett varumärkesnamn är att varumärket är skyddat och att ingen annan får använda varukännetecken som är identiska eller förväxlingsbara med det skyddade varumärket om användningen sker i näringsverksamhet (1 kap. 10 § varumärkeslagen).

Att uppnå ensamrätt till ett varumärkesnamn kan göras på två sätt, dels genom registrering (1 kap. 6 § varumärkeslagen), dels genom inarbetning (1 kap. 7 § varumärkeslagen). Varumärkesrätt via inarbetning innebär att allmänheten förknippar dina varor eller tjänster med just det varumärket och att det är känt inom en betydande krets ((1 kap. 7 § varumärkeslagen). För inarbetning krävs ingen registrering, men det ställs däremot ganska höga krav på att något ska anses inarbetat, så att få varumärkesrätt på denna väg kan vara svårt. Det andra sättet är att ansöka om rätten hos Patent- och registreringsverket. I och med att detta är det vanligare sättet för verksamheter, så utgår jag i frågan från att detta är fallet för dig.

För att få varumärkesrätt genom registrering krävs särskiljningsförmåga (1 kap. 5 § varumärkeslagen). Inom kravet för särskiljningsförmåga finns vissa begränsningar på vad som inte kan bedömas som särskiljande. Ett exempel på detta är personnamn, vilket innebär att man inte kan göra intrång i någons varumärkesrätt genom att använda sitt eget namn trots att någon annan har samma namn på sin verksamhet (1 kap. 11 § andra stycket varumärkeslagen). Syftet med dessa begränsningar är att ensamrätt till varumärken inte ska uppkomma för enkelt och begränsa marknaden för andra med samma namn.

Har du ensamrätt till varumärkesnamnet genom registrering så kan du personligen höra av dig till de övriga med samma namn och klargöra din ensamrätt till varumärket. Skulle det inte fungera kan du däremot inte vidta några rättsliga åtgärder själv utan då kan du vända dig till Patent- och marknadsdomstolen som i sin tur kan döma andra företag för varumärkesintrång (8 kap. 1 § varumärkeslagen).

Angående avtal gäller generellt principen om avtalsfrihet som tillåter dig att upprätta avtal med i stort sett vilka villkor du vill. Du kan välja om du vill upprätta någon form av eget avtal som reglerar användningen av era varumärkesnamn, ex. ett licensavtal som kan ge dig rätt till ekonomisk kompensation vid de andras användning av ditt varumärkesnamn, eller ett franchiseavtal. De får olika effekt beroende på vad du vill ha för avtalsinnehåll. Här är det du och dina medkontrahenter som får komma överens. Vid ett avtals ingående gäller "pacta sunt servanda" vilket innebär att ett avtal ska hållas och att om överenskommelser bryts uppstår avtalsbrott som kan ge upphov till exempelvis skadestånd.

Hur du väljer att göra beror lite på vad du vill ha för resultat, men som sagt ovan kan du alltså antingen be de andra att byta namn på sina verksamheter via exempelvis mail, eller så kan ni reglera hur användningen av varumärkesnamnet ska ske mellan er via ett licensavtal.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1024)
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg
2021-10-06 Varumärkesintrång när man tipsar om företag?

Alla besvarade frågor (96379)