Ensamrätt till företagsnamn

2021-05-05 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Vi ska starta en hemleveransservice där vi köper från butiker som ICA, WILLYS, COOP och levererar produkterna till kunderna.Vi vill ge en lista över butiker till en kund och sedan köper vi från den butik kunden väljer. Min fråga är: Fån vi ta med butiksnamnet på vår webbplats utan att ha något avtal med dem?Vi vill skriva följande på vår webbplats:Livsmedel från COOPLivsmedel från ICA
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till butiksnamn så är man inne på immaterialrättens område, närmare bestämt tillämpningsområdet för varumärkesrätt och Varumärkeslagen 2010:1877 (VmL) . Se VmL 1 kap 4 §.

Ensamrätt till varumärket

Företagen kan antingen ha ensamrätt till sina varumärken genom registrering 1 kap 6 § eller genom inarbetning 1 kap 7 §. Enligt 2 st i 1 kap 7 § ska ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.

Detta betyder att både COOP och ICA med stor sannolikhet har ensamrätt

Ensamrättens innebörd

Enligt 1 kap 10 § VmL innebär ensamrätten att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster. Detta gäller bland annat om tecknet är identiskt med varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma slag (st. 1 p. 1) Enligt 2 st innebär användning att man enligt p. 1 förser varor eller deras förpackningar med tecknet, eller enligt p 5. använder tecknet i affärshandlingar och reklam.

Sammanfattningsvis är har ICA och COOP med stor sannolikhet ensamrätt till sina företagsnamn och denna ensamrätt innebär att inget annat företag får använda sig av dessa för att marknadsföra sig själva. För att kunna göra detta krävs tillstånd från företagen.

Hoppas du fick svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1024)
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg
2021-10-06 Varumärkesintrång när man tipsar om företag?

Alla besvarade frågor (96356)