Ensam vårdnadshavare - Skriva över vårdnaden?

2017-01-01 i Barnrätt
FRÅGA
Kan en vårdnadshavare ( ensam vårdnad ) själv välja att skriva över vårdnaden om sitt barn på någon annan ? I så fall, hur går man till väga ?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnet står enligt 6kap. 3§ Föräldrabalken under vårdnad av båda föräldrarna om de är gifta, och i annat fall av modern ensam. När man har ensam vårdnad om ett barn finns det två olika sätt att ändra/skriva över vårdnad till en annan. Dels kan rätten enligt 6kap. 5§ Föräldrabalken besluta om att vårdnaden skall överlämnas till den andre föräldern. När rätten ska utse vårdnadshavare gör den det med beaktning av vad som är barnets bästa enligt 6kap. 2a§ Föräldrabalken. Dessutom kan man enligt 6kap. 6§ Föräldrabalken avtala om att vårdnaden skall förflyttas till den andre föräldern.

Att vårdnaden av barn skrivs över till annan än föräldrarna(till s.k. särskild förordnad vårdnadshavare) görs endast i vissa undantagsfall. Det kan t.ex. vara att föräldern/föräldrarna vid utförandet av vårdnaden gör sig skyldig till grövre missbruk eller försummelse enligt 6kap. 7§ Föräldrabalken

Alltså går det inte att självmant skriva över vårdnaden till annan. Antingen kan rätten göra det(om det är för barnets bästa) eller så kan det ske genom avtal och då krävs givetvis den andre förälderns samtycke.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88299)