FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt01/01/2017

Ensam vårdnadshavare - Skriva över vårdnaden?

Kan en vårdnadshavare ( ensam vårdnad ) själv välja att skriva över vårdnaden om sitt barn på någon annan ? I så fall, hur går man till väga ?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnet står enligt 6kap. 3§ Föräldrabalken under vårdnad av båda föräldrarna om de är gifta, och i annat fall av modern ensam. När man har ensam vårdnad om ett barn finns det två olika sätt att ändra/skriva över vårdnad till en annan. Dels kan rätten enligt 6kap. 5§ Föräldrabalken besluta om att vårdnaden skall överlämnas till den andre föräldern. När rätten ska utse vårdnadshavare gör den det med beaktning av vad som är barnets bästa enligt 6kap. 2a§ Föräldrabalken. Dessutom kan man enligt 6kap. 6§ Föräldrabalken avtala om att vårdnaden skall förflyttas till den andre föräldern.

Att vårdnaden av barn skrivs över till annan än föräldrarna(till s.k. särskild förordnad vårdnadshavare) görs endast i vissa undantagsfall. Det kan t.ex. vara att föräldern/föräldrarna vid utförandet av vårdnaden gör sig skyldig till grövre missbruk eller försummelse enligt 6kap. 7§ Föräldrabalken

Alltså går det inte att självmant skriva över vårdnaden till annan. Antingen kan rätten göra det(om det är för barnets bästa) eller så kan det ske genom avtal och då krävs givetvis den andre förälderns samtycke.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Gustav WahlbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”