Ensam vårdnadshavare - barnvakt?

2021-09-29 i Barnrätt
FRÅGA
En mamma med två barn där hon är ensam vårdnadshavare gifter sig med en ny man och får ett barn. Är det ok för henne att lämna alka barnen med mannen när hon är utomlands och jobbar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din råga!

De bestämmelser som gäller för föräldrar och vårdnadshavare återfinns i Föräldrarbalken (FB). I FB 6 kap. återfinns regler om vårdnad, boende och umgänge.

Enligt 11:6 FB har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Beslut om barnets mat, kläder, sovtider eller fritidsaktiviteter är exempel på beslut som vårdnadshavaren själv kan ta. Barnvakt är ett sådant beslut. En vårdnadshavare har ingen skyldighet att kontakta t.ex. den andra vårdnadshavaren när den tänker ha barnvakt (t.ex. förutsatt att vårdnaden är delad). T.ex. om man har gemensam vårdnad så finns inte heller något företräde för den andra vårdnadshavaren att få ha barnen hos sig istället för att barnen ska vara hos barnvakt när det är den andra vårdnadshavarens dagar med barnen. Då du nämnde att du har ensam vårdnad om barnen så är svaret på din fråga ja, du i egenskap av vårdnadshavare får anlita barnvakt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)