Ensam vårdnad vid bristande omsorg av barnet

Hej! Jag är i en vårdnadstvist med min sons pappa då han kört med honom drogpåverkad av tre olika droger. Han har fått 3 orosanmälningar. Jag sökte då ensam vårdnad och familjerätten har sagt att dom vill jag ska ha ensam vårdnad och ska skicka in de till tingsrätten. Dock ska min son ha umgängesrätt till sin pappa men utan övernattningar.

Min sons pappa både psykiskt och fysiskt misshandlade mig. Har flera filmer där han är aggressiv i min sons närhet.

Hur ofta håller tingsrätten med familjerätten?

Är det vanligare att tingsrätten håller med familjerätten eller tvärtom?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör ensam vårdnad och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Det finns ingen presumtion för gemensam vårdnad utan alla frågor som rör vårdnaden av barnet tas med barnets bästa i beaktande, se 6 kap. 2 a FB. Däremot vill man gärna att båda föräldrarna om möjligt ska få delad vårdad, så länge detta inte anses oförenligt med barnets bästa.

Domstolen tar en förälders lämplighet i beaktning när man tar ställning i vårdnadsfrågan. Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som sagts ovan en av dem, ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam, se 6 kap. 7 § FB.

Att barnets pappa kört drogpåverkad med barnet, fått ett antal orosanmälningar och att även familjerätten anser du ska ha ensam vårdnad, pekar på att vårdnaden ska tilldelas dig ensam. Blir det så att du får ensam vårdnad och blir boendeföräldern, har pappan som utgångspunkt fortfarande rätt till umgänge eftersom en god kontakt till båda barnets föräldrar anses förenligt med barnets bästa. Görs bedömningen att barnet inte kan vara med pappan själv, kan rätten besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget i form av umgängesstöd se 6 kap. 15 c FB.

Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”