Ensam vårdnad vid brist på intresse av ena föräldern

2016-04-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej jag är ensam mamma till en 7 årig flicka. Hennes pappa bor i Borås och det är jag som ska påminna honom helatiden om att han kan träffa vår dotter. Han bara jobbar och kan åka på semester närsomhelst. Frågan är om jag kan få ensam vårdnad till min flicka istället?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du och flickans pappa har gemensam vårdnad om flickan.

Enligt Föräldrabalken 6 kap 5 § kan domstol ändra vårdnadsförhållandena om du väcker talan om detta.

För att du ska få ensam vårdnad krävs att det kan anses vara i ”barnets bästa” enligt Föräldrabalken 6 kap 2 a §. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till om barnet kan befaras komma till skada hos pappan. Dessutom ska hänsyn tas till det behov barnet anses ha av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. En utgångspunkt är alltså att gemensam vårdnad är det bästa för barnet.

Som du har beskrivet det framstår det som att pappan inte alls är delaktig i barnets liv annat än på ditt initiativ. Viss hänsyn ska tas till den känslomässiga anknytning föräldrarna har till barnet vid vårdnadsfrågor, förutsatt att detta kan påverka föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet. Om pappan är oförmögen att ta hand om barnet på grund av sin brist på intresse är det troligt att han anses ha brustit i sin vårdnadsplikt enligt Föräldrabalken 6 kap 2 § st 2. Vårdnadsplikten innefattar en skyldighet enligt Föräldrabalken 6 kap 1 § att man som vårdnadshavare ser till att barnet får den omvårdnad och trygghet som behövs. En frånvarande vårdnadshavare som inte sätter barnets behov framför sina egna kan inte anses uppfylla denna vårdnadsplikt. Detta skulle i sin tur tala för att han inte är en lämplig vårdnadshavare och att det ligger i ”barnets bästa” att endast du har vårdnaden. Med andra ord beror det på hur frånvarande han är och om han kan anses ta hand om flickan på ett godtagbart sätt när han är med flickan.

Ytterligare något som skulle tala för att du ska få ensam vårdnad är om du och pappan har så pass ingripande samarbetsproblem så att detta går ut över barnet, se Föräldrabalken 6 kap 5 § st2. Samarbetsproblem talar för att gemensam vårdnad inte är den bästa lösningen, om pappan dessutom är mindre lämplig som vårdnadshavare är det lämpligare att du har ensam vårdnad om flickan. I sådana fall kan det vara i barnets intresse att ha regelbundna umgängestider med pappan.

Frågor om vårdnad ska tas upp vid domstol i ort där barnet har sin hemvist enligt Föräldrabalken 6 kap 17 §.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Patrik Magnesved
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (760)
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (85283)