Ensam vårdnad samt umgänge

Är skild sen 1 år och har 3 barn med min exmake. De är 2, 5 och tvillingar på 4 år. Vi har gemensam vårdnad. Tyvärr är han väldigt svajig i umgänget och en period har han dem varannan vecka sedan varannan helg. Så har det nu varit sen vi separera. Jag har haft dem mesta av tiden. Barnen är väldigt oroliga och har reagera allt mer av det här. Jag vill få till ett fast umgänge för barnen så de känns bra och tryggt. Pappa säger sig vilja de med men fortsätter att ändra på umgänget och jag känner att jag måste göra något nu. Hur kan jag gå vidare? Har jag möjlighet till ensam vårdnad då det har drabbat barnen negativt? Jag vill att han ska vara delaktig i barnens liv men han verkar ta allt mer avstånd. Förutom det här har vårt samarbete fungera bra. Men det känns som att jag inte når fram till honom och han inser inte hur illa barnen farit. Vi har inte något skrivet avtal idag utan har själva kommit fram till hur umgänget ska vara. Har föreslagit familjerätten för samtal men han ville inte. Så hur ska jag göra? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det handlar om vårdnad och umgänge får man titta i 6 kap föräldrabalken och utgångspunkt tar man alltid i barnets bästa (6 kap 2a § föräldrabalken) och det är detta som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för att barnet utsätts för övergrepp, blir olovligt bortförd eller far illa. Dessutom är det av vikt för barnets bästa att upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska även se till behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet.

Det finns olika alternativ när det kommer till din fråga om ensam vårdnad.

Om det skulle vara så att du och din exmake kan komma överens om att du ska ha vårdnaden om barnen kan ni avtala om det. Avtalet ska vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden (6 kap 6 § 1 st föräldrabalken). Även här måste man beakta barnets bästa.

Skulle det vara så att ni inte kan komma överens kan du ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten (6 kap 5 § föräldrabalken). Domstolen tittar då på er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnen. Åter igen är utgångspunkten barnets bästa, men om inte vårdnadshavarna kan samarbeta (konflikter, ena vårdnadshavaren olämplig osv) kan rätten till vårdnad anförtros åt en förälder.

Sammanfattningsvis är det barnets bästa som är avgörande vid bedömningen av vårdnaden. Barnet har rätt att spendera tid med båda sina föräldrar, däremot ska de inte fara illa av detta.

Här verkar det främsta problemet inte vara vårdnaden utan själva umgänget.

Enligt 6 kap 15 § föräldrabalken ska barnet ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Enligt 2 st har föräldrarna ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge, med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, tillgodoses.

Jag nämnde innan att man kan sluta avtal, detta gäller även umgänget (6 kap 15a § 3 st föräldrabalken). Detta avtal ska även det godkännas av socialnämnden.

Umgängesrätten tillhör, enligt föräldrabalken, barnet och inte en förälder. Han kan då emellertid inte tvingas till ett umgänge, även om det handlar om att tillgodose barnets rätt och behov. Detta kan verka underligt men man ser det så att ett påtvingat umgänge inte är bra för barnet. Alltså, det går inte tvinga din exmake till umgänge som han inte vill ha.

Ett annat alternativ är samarbetssamtal för att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap 18 § föräldrabalken). Du skriver dock att din exman har motsatt sig samtal, däremot om tvisten skulle dras inför domstol kan rätten uppdra socialnämnden eller annat organ att i barnets intresse anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan er föräldrar. Vidare kan även rätten bestämma att ni ska få hjälp av en medlare, du kan läsa mer om detta i 6 kap 18a § föräldrabalken.

Då jag inte vet exakt hur er situation ser ut är det svårt att ge ett fullständigt svar på hur du ska gå tillväga för att lösa detta på bästa sätt.

Skulle du känna att du behöver mer hjälp i vårdnads/umgängesfrågan kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Emma RagnarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”