Ensam vårdnad pga. bruk av droger?

2015-06-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag har varit deprimerad hela mitt liv. Men aldrig fått den hjälp jag behöver och måste ha. Jag är nu 25. Från ca 15 års ålder "självmedicinerade" jag med cannabis eftersom jag ej fick rätt hjälp, denna "självmedicinering" hjälpte mig att genomlida dagarna och arbetet fram till 20 års ålder, då jag träffade min nuvarande sambo, och av en slump visade det sig att hon också brukade Cannabis. Men PANG sa det så var hon plötsligt gravid och vi båda slutade bruka cannabis den stunden vi fick beskedet. Nu 3.5 år senare är hon gravid med vårt andra barn. Men förra veckan brukade jag cannabis 2 ggr för att jag fortfarande lider av deppresion blev det så att jag brukade cannabis 2 gånger för att jag mådde så jävla dåligt, nu hotar hon att hon ska ha ensam vårdnad om det barn vi redan har och det som ska födas, ENBART på grund av att jag brukade cannabis 2 gånger. Det finns absolut inget annat som gör att hon vill ha ensam vårdnad. Aldrig brukat det i närheten av vårt/våra barn vilket hon även vet. Kan hon lyckas få ensam vårdnad enbart för att jag brukade cannabis 2 gånger?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Om en tvist uppstår gällande vårdnaden är det barnets bästa som är utgångspunkten för hur vårdnaden ska fördelas. Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.

Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska domstolen besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 §). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden. Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 §).

Det är sålunda barnets bästa som är i fokus vid bedömningen av vårdnaden. Barnet har rätt att spendera tid med båda sina föräldrar, dock är inte detta lämpligt om kontakten med ena föräldern är direkt skadlig för barnet. Att du som förälder använt cannabis är till din nackdel i bedömningen. Det torde emellertid inte vara tillräckligt att det skett någon enstaka gång, för att du ska förlora vårdnaden. Skulle det var så att du upprepar ditt bruk av droger och/eller tar droger i närheten av barnet, blir det svårare för dig att behålla den gemensamma vårdnaden. Det är av största vikt att du i övrigt sätter barnets intressen framför dina egna och du omsorgsfullt tar hand om barnet.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (733)
2020-06-30 Vårdnad barn
2020-06-30 Boende och umgänge vid gemensam vårdnad
2020-06-29 Vårdnaden av barn
2020-06-29 Vårdanden av barn

Alla besvarade frågor (81781)