Ensam vårdnad om barn

2018-01-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag hoppas att jag kan få svar av er på mina frågor gällande ensam vårdnad. Jag är orolig över min situation och vill nu ta reda på vilka rättigheter jag har, om det skulle behövas.Min sambo och jag har två gemensamma barn som jag sköter om mer eller mindre själv. Han jobbar extremt mycket och när han väl är hemma så är han trött, passiv och mest stillasittande. I och med att vi 3 är själva den mesta av tiden så tyr barnen sig till mig och söker tröst hos mig när de behöver. Det finns mer att berätta om hans sätt mot dem men för att göra det kort: han visar inget större intresse för dem, det är jobbet som är hans nr. 1. Vid 3 olika tillfällen har han även hotat med att om det tar slut mellan oss, (han trivs inte i Sverige särskilt bra) så tar han barnen och åker tillbaka till hemlandet med dem. I och med att han nu sagt det 3 ggr så har jag börjat bli rädd för att han faktiskt skulle föra dem utomlands (trots inget visat intresse för dem här och nu) och det går jag såklart inte med på då barnen är mitt allt. Om det skulle ta slut, hur stora är mina chanser att få ensam vårdnad med detta som underlag? Tack på förhand för ert svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 6 kap. 5 §, första stycket, föräldrabalken anges att om barnet står under vårdnad av båda föräldrar eller en av dem och någon av dem vill få förändring i vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska vara gemensamt eller anförtros en av föräldrarna.

I 6 kap. 2 a § föräldrabalken framgår att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Det anses i regel vara förenligt med barnets bästa med gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad gäller därför som en slags utgångspunkt. Dock kan det finnas omständigheter som medför att det inte är förenligt med barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad. Det krävs då att det föreligger omständigheter som motiverar ensam vårdnad för en av dem.

I 6 kap. 5 §, andra stycket, föräldrabalken framgår att rätten vid sin bedömning ska fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om det råder stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna kan därför ensam vårdnad anses som bättre för barnet än gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad förutsätter trots allt att föräldrarna kan ha ett någorlunda okej samarbete avseende barnet.

Andra omständigheter som kan beaktas i fråga om vårdnaden är exempelvis risken för att barnet far illa, föräldrars olämplighet, barnets vilja, barnets behov av stabilitet. (Schiratzki Johanna, Barnrättens grunder, Studentlitteratur AB, Lund, 6 uppl., 2017, sid.111).

I 6 kap. 2 §, tredje stycket, föräldrabalken framgår att barnets vilja ska tas hänsyn till med beaktande av barnets ålder och mognad. Ju äldre ett barn är desto större anledning kan det därför finnas att följa barnets egen vilja.

Sammanfattningsvis finns det många omständigheter som kan beaktas vid en vårdnadstvist och därför kan jag tyvärr inte uttala mig om dina chanser för ensam vårdnad om barnen om du skulle ansöka om det, eftersom en helhetsbedömning måste göras. De omständigheter du beskriver kan dock beaktas vid en sådan bedömning.

För ytterligare rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.

Mvh

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98614)