Ensam vårdnad om barn

2017-10-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag och min första fru är skillda och har gemensamt vårdnad för vår 11prings son som är folkbokförd hös henne men från måndag till fredag är hös mig och på helgerna bor hös henne. Jag ska flytta till en annan kommun och vill ta barnet med mig och på helgerna hös henne då har vi en timme med bilen mellan oss. Hon vägrar att släppa barnet men hon är analfabet och kan inte hjälpa barnet. Jag måste ansöka om stämning men villka tips kan ni ge mig?Tack på förhand !
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du önskar ha ensam vårdnad om barnet. Begreppet ensam vårdnad regleras i 6 kap. 5 § föräldrabalken (FB) första stycket som säger följande:

"Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten efter vad som är bäst för barnet förordna att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna."

Dock domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det, enligt 6 kap. 5 § FB andra stycket.

Vidare säger lagstiftaren i 6 kap.5 § FB tredje stycket att "Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av föräldrarna eller båda. I mål om äktenskaps- skillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa."

Diskussion om ensam vårdnad

Förutsättningar för att du ska anses som mer lämplig som vårdnadshavare är om du har jobb, bostad mm. Om du vid detta tillfälle fortfarande motsätter dig gemensam vårdnad, kommer rätten behöva avgöra hur vårdnaden skall se ut med hänsyn till barnets bästa. Av det som du har beskrivit uppfattar jag att det skälet att din fru inte sköter barnet på ett lämpligt sätt vill du driva framåt. För att få positiv resultat ska du precisera skälet i och med att på vilket sätt hon egentligen missköter sig, var föreligger brist i vårdnad från hennes sida osv. Du ska inte glömma att sådana frågor som var är lämpligast för barnet att gå till skolan, var barnet trivs bättre eller övriga liknande frågor kommer vara vägledande i utredningen. Rätten ska ta alla omständigheterna i bedömning och ska utgå från vad som är bäst för barnet vid den aktuella tidpunkten.

Samarbetsavtal om ensam vårdnad

Ni kan även avtala om att vårdnaden ska tillfalla endast en av er. Detta ni kan göra hos socialnämnden som ska godkänna ett samarbetsavtal sinsemellan, dvs. ett avtal där ni går igenom t.ex. hur mammans umgänge med barnet skall se ut, enl. 6 kap. 6§ FB. I detta avtal kan ni bestämma frågor såsom: om hon skall vara med varje gång du träffas med barnet eller om hon får vara ifred med barnet eller om hon ska få rätt att ta barnet på semester mm. Om ni inte kan komma överens i dessa frågor, har du inget annat val än att gå till domstol och låta rätten avgöra hur hennes umgänge med barnet skall se ut.

Umgänges rätt

Du ska inte glömma att även om du får ensam vårdnad ska inte din fru tappa möjlighet att umgås med barnet. Huvudregeln är att barnets bästa ska stå i främsta rummet, därför ska ni samarbeta med varandra för att tillgodose barnets behov. Du ska se till att barnets behov av umgänge med din fru tillfredsställs därmed, enl. 6 kap. 15§ FB. Du kan vägra umgänge av den orsaken att du är ensam vårdnadshavare enligt 6:11 FB men då riskerar du också att din fru eller socialnämnden väcker talan om umgängesrätt enligt 6:15a FB.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan sägas att det är förhållandevis svårt att få ensam vårdad om ett barn om inte den andre föräldern frivilligt går med på det. Men om du lyckas att få det ska du se till att barnets bästa tillgodoses genom att tillåta kontakt med frun då hon har fortfarande kvar umgängesrätt.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?