Ensam vårdnad och vill byta helg med andra föräldern

2021-04-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag har ensam vårdnad och behöver byta helg med barnets pappa. Kan han vägra det? eller kan jag bestämma det? Står inget i beslut från domstol om vilka helger han ska vara hos sin pappa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt föräldrabalkens (FB) 6 kap. 2 a § 2 st har ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och barnet ska även ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med enl. 6 kap. 15 § FB. Som ensam vårdnadshavare och boendeförälder ska därför du inte förhindra en kontakt mellan barnet och den andra föräldern, eftersom det annars kan uppfattas som umgängessabotage.

Om det finns en dom eller ett skriftligt avtal som är godkänt av socialnämnden där dagarna för umgänget regleras är det de dagarna som måste följas, men eftersom du uppger att detta inte finns i ert fall kan du egentligen bestämma själv vad som passar dig bäst men du måste nå en överenskommelse med pappan. Skulle ni ha en muntlig överenskommelse (vilket jag antar att ni har) kring helgerna och ni inte själva kan komma överens om hur umgänget ska se ut nu när du behöver byta helg så rekommenderar jag att ni eventuellt får detta fastslaget i en dom eller ett avtal. Ni kan hos familjerätten i er kommun via samarbetssamtal få hjälp att lösa frågan kring hur umgänget ska se ut, där ni även kan skriva ett rättsligt bindande umgängesavtal som bland annat reglerar vilka dagar ert barn ska ha umgänge med sin pappa (Se 6 kap. 15 a § 3 st).

Sammanfattningsvis kan du alltså byta helger, men du måste ändå komma överens om barnets umgänge med pappan. Skulle det bli så att ni inte kan komma överens kan ni alltid vända er till familjerätten och via samarbetssamtal försöka lösa umgängesfrågan.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!

Lycka till och allt gott,

Suana Tafic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96522)