Ensam vårdnad och umgängesrätt

2021-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, min son är 5 år nu och har inte haft kontakt med sin pappa på två år. Pappan har visat noll intresse för sonen. Pappan och jag har suttit i domstol och han har blivit dömd för olika saker han gjort emot mig. Så nu två år senare hör han av sig och vill träffa sonen. Jag känner mig vilsen. För jag litar inte på pappan alls, med tanke på det han utsatt mig för, sen har han även varit våldsam framför min son. Jag känner inte att jag vill träffa pappan överhuvudtaget med det bagage vi har, och jag tror inte det kommer göra något nytta för sonen eller hans säkerhet att han kommer in inhandla liv igen. Vi har delad vårdnad kan jag nämna oxå. Men jag vill ha egen vårdnad men är rätt att det kan bli motsatt effekt. Jag litar inte på pappan alls och jag är rädd för min sons säkerhet. Hur ska jag göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnet ska vidare ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken).

Jag förstår din fråga som att du dels är orolig över att pappan ska begära umgänge med sonen, dels att du vill ha en ändring i vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad.

Pappan har en möjlighet att vända sig till domstol för att få umgänget med sonen fastställt (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Det är svårt för mig att säga ett utfall eftersom jag inte känner till alla omständigheterna i ditt fall och därför inte kan säga hur domstolen skulle resonera i umgängesfrågan, men det är möjligt att domstolen efter att ha gjort en riskbedömning och på grund av att pappan inte har träffat sonen under en längre period tillerkänner pappan en begränsad umgängesrätt för att senare kunna skapa förutsättningar för en mer varaktig kontakt. Umgänget kan även i början ske med ett så kallat umgängesstöd, eller på andra sätt än fysiska träffar.

Angående vårdnaden pekar våld och övergrepp mot den andra föräldern på att vårdnaden inte bör vara gemensam. Vänder du dig till domstol för att få vårdnadsfrågan ändrad pekar den här aspekten på att du bör tilldelas vårdnaden ensam.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (870)
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?
2021-09-30 Relevans av en tidigare dom i en vårdnadstvist

Alla besvarade frågor (96356)