Ensam vårdnad i vårdnadstvister

2015-10-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej skulle vilja ha reda på hur vanligt det är att fadern får ensam vårdnad i ett tvistemål
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt statistik från 2007 ser fördelningen av vårdnaden ut så här:
Antalet barn där mamman har ensam vårdnad uppgår till 128 667.
Endast 11 814 barn har pappan som ensam vårdnadshavare.

Varför föräldrarna har ensam vårdnad är oklart och behöver inte alltid vara en följd av en vårdnadstvist. Klart är att könet på föräldern inte ska spela någon roll vid bedömningen av vilken förälder som är mest lämplig att vara vårdnadshavare i en vårdnadstvist. Utgångspunkten är alltid barnets bästa.

Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet menar att en anledning till att fler mammor har ensam vårdnad kan vara att de innan vårdnadstvisten varit den som tagit större ansvar för barnet, därför anses de också vara mer lämpliga för ensam vårdnad än fadern.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Ett par år gammal (2011 eller 2012 vill jag minnas) statistik från Göteborgs Tingsrätt säger att, i de fall en vårdnadstvist når rätten, mamman får vårdnaden i 86% av fallen. En motsvarande siffra fanns från Lund och där var siffran 100%. Det var väl egentligen det frågeställaren ville ha svar på? Tyvärr är verkligheten ofta sådan att ingen faktabaserad information finns att tillgå i domstolarna. Det står väldigt ofta ord mot ord. I det läget är det bekvämt för domstolarna att falla tillbaka på att mamman normalt anses vara den som tagit mest ansvar för barnet. Det finns sällan några fakta som motbevisar det. Det är ju bekvämt att luta sig mot det eftersom synen på amning gör att mamman så gott som alltid har tagit mest ansvar för barnen i unga år. Sedan kan det nog diskuteras om det verkligen är barnets bästa, att man slentrianmässigt resonerar på det sättet. Synen på pappan är tyvärr så här i dagsläget, men man ska absolut inte bryta ihop för det. Kämpa i papparollen, trots att det är i motvind. Och framför allt - sätt alltid barnen främst och agera aldrig på ett sätt som skadar dem, även om frustrationen ibland känns stor.
2015-12-21 00:21
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85358)