Ensam vårdnad ger dig rätt att bestämma själv över barnet

2019-07-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Pappan till mitt barn vill ej ha någon kontakt eller umgänge med våran 10år gamla dotter, men han vill heller inte avsäga sig vårdnaden. (Antagligen för att ha kvar en viss makt över mig). De har inte träffats på 6 månader och när hon fyller ett börjar hon på förskola. Kan jag be personalen på förskolan att han ej får hämta henne om han skulle få för sig det? Då han för henne är en total främling? Hur är det med föräldramöten mm?Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Relevanta regler finns i föräldrabalkens sjätte kapitel.

Du skriver att både du och pappan har vårdnaden om din dotter. Det innebär att ni da har rätt och skyldighet att ex. bestämma i frågor som rör barnet och se till att barnet får omvårdnad (6 kap. 1 och 11 § FB). Eftersom ni har gemensam vårdnad ska ni bestämma sådana saker tillsammans (6 kap. 13 § FB). Så nej, du kan inte hindra honom från att hämta henne eller delta i barnets andra angelägenheter som föräldramöten.

Eftersom du beskriver honom som ointresserad i den faktiska vårdnaden är ensam vårdnad ett alternativ. Det innebär att du får ensamrätt att bestämma i frågor som rör din dotter. Du måste i så fall få rätten att ge dig ensam vårdnad genom att väcka talan (6 kap. 5 § FB). För att du ska få ensam vårdnad krävs det att det är "barnets bästa" (6 kap. 2 a § FB). Man ser exempelvis till vem som barnet bor hos nu (då barn anses må dåligt av att flytta från sin invanda miljö), risken för att barnet ska fara illa om en förälder ex. är våldsam och behovet av en nära kontakt med båda föräldrar. Eftersom dottern verkar bo hos dig och du är den enda som är intresserad av omvårdnad av henne kan det vara så att du får ensam vårdnad. Värt att tillägga är att det kan finnas mindre allvarliga sätt att försöka lösa problemet, ex. samarbetssamtal hos socialen, men du vet såklart bäst själv om det ens är möjligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (740)
2020-08-05 Hur får jag mer umgänge med mitt barn?
2020-07-31 Oro för att barn far illa hos vårdnadshavare
2020-07-25 Barnets inflytande i fråga om boende
2020-07-25 Kan en förälder kräva att barnet bor i samma land?

Alla besvarade frågor (82629)