FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/06/2013

Ensam vårdnad - frågor om barnets bästa och föräldrarnas samarbetsförmåga

Jag har en fråga angående ensamvårdnad & umgångesrätt. Det är så att pappan till barnet har suttit häktad för grov kvinnofridskräking, han har aldrig tidigare brytt sig om sitt barn utan bara kommit och gått som han själv velat, barnet är nu 2 år & har genomgått en stamcellstransplantation för 9 månader sedan & även då så fanns inte pappan & tog då aldrig hand om barnet. Pappan har även misshandlat mamman under hennes graviditet & även under barnets första levnadsår & nu. Pappan till barnet har inte visat intresse förns nu efter att han suttit häktad 3 veckor. Mamman vill söka ensamvårdnad & även att han blir av med umgångesrätten då han även haft sonen några gånger och även slagis sönder bord & dörrar när sonen varit med i samma rum. Dom var då ensam (pappan &barnet.) Pappan har även misshandlat mamman framför barnet flera gånger. Hur stor är chansen att pappan blir av med "vårdnad samt umgängesrätten"? 

Lawline svarar

Tack för din fråga!

Utgångspunkten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa. Detta framgår av föräldrabalkens 6 kap 2a §. Av samma bestämmelse framgår också att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska avseende fästas särskilt vid risken för att barnet utsätts för övergrepp eller far illa på annat sätt.

Det går inte att säga hur stor chans det är att pappan blir av med vårdnaden. Det beror på alla omständigheter i det enskilda fallet men när pappan, av din beskrivning, synes vara våldsbenägen även i barnets närhet är något som givetvis har stor betydelse om vårdnadsfrågan prövas i rätten.

Samtidigt är det viktigt att nämna föräldrabalken 6 kap 2a §:s sista mening där det står att hänsyn även ska tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Av det kan den slutsatsen dras att det finns en presumtion för att så långt som möjligt låta barnet ha en nära kontakt med båda föräldrarna. Givetvis under förutsättning att det är förenligt med barnets bästa.

Vill en av föräldrarna ha ensam vårdnad om barnet får rätten besluta detta. Vid en sådan bedömning om vårdnaden ska utöver hänsyn till barnets bästa hänsyn tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det innebär enligt praxis att konflikten mellan vårdnadshavarna i princip ska vara så djupt rotad att den framstår som omöjlig att lösa.

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte går att sia om hur stor chansen är för att pappan blir av med vårdnaden. Men vid bedömande av vårdnadsfrågan är det framför allt ovan nämnda faktorer som är avgörande.

Här är föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381

Har du ytterligare funderingar är det bara att höra av dig.

Bästa hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”