Ensam vårdnad då partner saknar uppehållstillstånd

2017-02-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag är gift. Vi bor dock ej tillsammans. Min man har ansökt om uppehållstillstånd. Ej folkbokförd i Sverige. Har jag rätt till ensam vårdnad?
SVAR

Jag har för lite information för att med säkerhet känna att jag tolkat frågan rätt. Har valt att tolka det som att du undrar om du pga av omständigheten att du är den enda av dig o din make som har uppehållstillstånd, har rätt tillensam vårdnad av ert barn.

Frågor som handlar om vårdnad om barn behandlas i 6 kap Föräldrabalken (FB) som du hittar här.

Vad beaktar domstolen vid ett avgörande gällande vårdnadsfrågor?
Man utgår från vad som betraktas som barnets bästa i varje enskilt fall, 2a § FB. Vad som är barnets bästa är en svår fråga och varierar från fall till fall. Det anses oftast vara till barnets bästa att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Det är bara om båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad eller om det inte ligger i barnets bästa att ha gemensam vårdnad som man dömer ut ensam vårdnad till en förälder. Som grund för bedömning av barnets bästa kollar man bland annat om en förälder kan ge sitt barn omvårdnad, trygghet och god uppfostran och i övrigt klarar av att förstå sitt barns känslor och behov. Rätten beaktar också föräldrarnas förmåga att samarbeta rörande frågor som rör barnet innan domstolen beslutar för ensam eller delad vårdnad.

Enligt 6:13 föräldrabalken (FB) kräver delad vårdnad av barn ett långtgående samarbete mellan föräldrarna då i princip alla beslut ska tas gemensamt. Således kan det, precis som du skriver, bli problematiskt om den ena föräldern kanske inte bor i landet.

Det faktum att pappan tvingas flytta utomlands föranleder inte att han förlorar vårdnaden. Dock kan överföring av vårdnad i enlighet med 6:5-6 FB bli aktuellt! Överföring av vårdnad kan ske genom avtal eller dom. Om du och barnens pappa inte kommer överens om vem som ska vara vårdnadshavare till barnen kan du alltså vända dig till domstol och ansöka om ensam vårdnad.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är förhållandevis svårt att få ensam vårdad om ett barn om inte den andre föräldern frivilligt går med på det men i ditt fall kan det bli aktuellt om fadern inte har tillstånd att vara kvar i landet.

Du och din man är välkomna att inkomma med fler frågor, med vänliga hälsningar

Alban Dautaj
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95758)