Ensam vårdnad

2016-04-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hejvad menas med ensam vårdnad?mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vårdnad av barn finner du i Föräldrabalken 6 kap.

Huvudregeln är att föräldrarna har gemensam vårdnad och därmed tillsammans beslutar kring frågor som rör barnet. Det kan vara frågor som rör skolgång, boende m.m.

Föräldrarna kan avtala om att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad, Föräldrabalken 6 kap .Om föräldrarna inte kan enas om hur vårdnaden ska se ut för barnet, kan rätten besluta att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Det som kan påverka rätten till ett sådant beslut är exempelvis om föräldrarna har samarbetssvårigheter, om någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare samt hur föräldrarna själva ställer sig till vårdnadsfrågan. Om båda föräldrar motsätter sig en gemensam vårdnad måste rätten besluta om ensam vårdnad för en av föräldrarna. Detta framgår av Föräldrabalken 6 kap .

När en förälder har ensam vårdnad om ett barn, är den föräldern ansvarig för de beslut som ska tas gällande barnet och föräldern ska se till att barnets grundläggande behov tillgodoses, enligt Föräldrabalken 6 kap 2§ 2st. Exempel på sådana behov är trygghet, omvårdnad, skolgång och fostran. Dessutom är vårdnadshavaren ansvarig för hantering av myndighetskontakter, kontakt med sjukvård, hantering av pass och liknande frågor.
Den förälder som har vårdnaden har rätt att fatta beslut rörande barnets vårdnad utan godkännande från den andra föräldern, Föräldrabalken 6 kap 11§. I samband med att rätten beslutar om ensam vårdnad beslutas även hur umgänget för den andra föräldern ska se ut, men vanligtvis har även den förälder som förlorar vårdnaden rätt till umgänge med barnet. Att en förälder har ensam vårdnad innebär alltså inte att man kan frånta den andra förälderns rätt till umgänge.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (844)
2021-06-17 Fullmakt om vårdnad av barn
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa

Alla besvarade frågor (93196)