Ensam vårdnad

2017-10-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag och mitt ex har en dotter tillsammans som är 3,5år. När hon var 10 månader så var han otrogen och blev tillsammans med en annan tjej. Under tiden med den nya tjejen så började han använda droger igen. Detta hände år 2015. I november 2016 åkte han in i fängelse för drograttfylla,rattfylla och massa olovliga körningar. Han kom ut i juli 2017. Han missbrukar åter igen, kör bil (även blivit tagen av polis då han körde bil) och jag har nu fått nog (för dotterns skull) , min fråga är; Har jag stor möjlighet att få ensam vårdnad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barnets bästa

Det är svårt att ge ett klart svar på om du har stor möjlighet att få ensam vårdnad om er dotter. När en domstol ska avgöra frågan om en vårdnadshavare ska få ensam vårdnad så ska barnets bästa ligga i fokus. Varje enskilt fall ska avgöras utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och det går därför inte att säga exakt vad som menas med begreppet "barnets bästa". Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling, samt långsiktiga och kortsiktiga effekter för barnet. Utgångspunkten är alltså barnets perspektiv. I föräldrabalken ges några omständigheter som ska beaktas när domstolen ska avgöra vad som är det bästa för barnet:
- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp
- att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar
- att barnet far illa
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Men det är inte det enda domstolarna har att beakta, utan ska alltså se till samtliga omständigheter i fallet.

Gemensam vårdnad

Om ditt ex fortfarande vill ha gemensam vårdnad, så kommer domstolen besluta om gemensam vårdnad om det är det bästa för er dotter. Om ingen av er vill ha gemensam vårdnad är domstolen dock skyldig att upplösa den gemensamma vårdnaden och ge någon av vårdnadshavarna ensam vårdnad. Vem som får ensam vårdnad beror återigen på vad domstolen anser är det bästa för barnet.

Ditt ex inställning till vårdnadsfrågan är alltså också av betydelse för vilket vårdnadsbeslut domstolen får fatta.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen kommer fatta ett beslut utifrån vilket vårdnadsalternativ som är bäst för barnet. Generellt kan sägas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran under sin uppväxt (6 kap. 1 § föräldrabalken). När vårdnadshavare inte är överens om vårdnad om barn kan ett första alternativ vara att vända sig till kommunen, som kan erbjuda bland annat samarbetssamtal. Om det inte leder till någon lösning, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på ensam vårdnad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar,

Sandra Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95747)