Ensam vårdad på grund av alkoholmissbruk?

2020-09-27 i Barnrätt
FRÅGA
Scenario: Ett gift par med tre små barn. Mamman är alkoholist och blir värre för var dag som går. Pappan är rädd att hans barn ska skada sig under mammans "uppsikt". Han vill skilja sig men vill vara säker på att han inte behöver lämna barnen själva med mamman varannan vecka.Hur gör han för att få egen vårdnad eller gemensam vårdnad med umgängesrätt för mamman under förutsättning att hon är nykter? Han vill inte hålla barnen ifrån sin mamma men vågar inte lämna dem ensamma med henne då hon i dagsläget däckat flera gånger när hon varit själv hemma med barnen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vårdnad över barn hittar du i föräldrabalken (FB).

Vid en äktenskapsskillnad blir utgångspunkten att föräldrarna får fortsatt gemensam vårdnad över barnen (6 kap. 3 § andra stycket FB). Detta kan dock ändras genom dom eller avtal (6 kap. 5 - 8 § FB).

Avtala om vårdad

Om föräldrarna är överens kan de ingå ett avtal om att en av dem har ensam vårdnad. För att avtalet ska vara giltigt ska det vara skriftligt och socialnämnden ska ha godkänt det (6 kap 6 § Fb).

Om föräldrarna inte är överens

Om föräldrarna däremot inte är överens kan som sagt vårdnaden beslutas genom dom. Detta kan göras på grunden att ena föräldern vill att vårdnaden ska ändras (6 kap. 5 § FB), eller i det fall en förälder gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller brister i omsorgen av barnet på ett sätt som medför betydande risk för barnets hälsa och utveckling (6 kap. 7 § FB). Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna och den ena föräldern gör sig skyldig till det senast beskrivna är rätten skyldig att ge ensam vårdnad till den andra föräldern.

Som du beskriver har mamman alkoholmissbruk och dessutom har somnat flera gånger när hon varit själv med barnen, samt att pappan inte vågar lämna barnen ensamma med mamman. Det finns därför skäl att tro att pappan skulle kunna få ensam vårdnad genom dom, men detta beslutas av domstolen i varje enskild fall. Rätten har en skyldighet att se till att frågan blir tillräckligt utredd, som exempelvis genom att ge socialnämnden i uppdrag att utreda hur det ligger till (6 kap. 19 § FB).

Umgängesrätt och umgängesstöd

Skulle pappan få ensam vårdnad har barnen i vilket fall rätt till umgänge med mamman (6 kap. 15 § FB). Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att detta blir av. Det finns möjlighet att begära att rätten beslutar om huruvida en person (som socialnämnden utser) närvarar vid umgänget som umgängesstöd (6 kap. 15 c § FB). Ett sådant beslut beror på om barnet har behov av det, vilket verkar vara fallet utifrån din beskrivning. Om mamman skulle vara påverkad av alkohol vid tillfället, och detta är grunden för att ett umgängesstöd behövs, kan umgängesstödet i sådana fall ställa in mötet mellan mamman och barnen. Det är även viktigt att veta att det alltid är barnens bästa som ska stå i fokus gällande beslut som rör barn, vare sig det handlar om umgänge eller vårdnad (6 kap. 2a § FB).

Kortfattat har rätten en skyldighet att se till att omständigheterna reds ut, och en skyldighet att fatta beslut som gynnar barnen. Det går inte att säga hur utfallet hade blivit, men skulle pappan få ensam vårdnad om barnen har barnen rätt att träffa sin mamma (eventuellt med umgängesstöd).

Jag hoppas du fick svar på det du undrade.

Vänligen,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1674)
2021-04-12 Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare
2021-04-12 Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?

Alla besvarade frågor (91133)