FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal28/02/2019

Ensam ägare på huset men sambo, vem har vilka rättigheter?

Hej

Jag och min sambo flyttade in i ett hus tillsammans. Han står för lån och äger huset på papper. Vi har 5 barn han 1 jag 2 o sedan har vi 2 tillsammans. Nu säger han att han ska slänga ut mig om 2 veckor o byta lås... vad är mina rättigheter i detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att huset införskaffades för gemensamt bruk och att det inte var fråga om att din sambo ägt huset sedan tidigare och ni sedan flyttat dit. Detta gör att huset är att huset är att betraktas som samboegendom, se 3 § SamboL. Det är endast bostad och bohag som kan utgöra samboegendom. Avgörande för om något ska klassificeras som samboegendom är om det har införskaffats för gemensamt bruk det spelar således ingen roll att endast en av samborna betalt för egendomen och ensam står som ägare.

Detta innebär att vid en separation och bodelning ska huset delas mellan er två. Självklar under förutsättning att ni inte har upprättat något samboavtal som anger att huset inte är samboegendom.

Fastän endast en av samborna äger en fastighet finns det inskränkningar i lag som hindrar personen från att göra vad denne vill med bostaden utan den andra sambons samtycke. Detta framgår av 23 § SamboL. En sambo som ensamt äger det gemensamma hemmet får inte utan den andres samtycke exempelvis sälja eller hyra ut bostaden.

Sammanfattningsvis

Om huset är införskaffat för ert gemensamma bruk utgör denna samboegendom och ska ingå i en eventuell bodelning. Vidare finns det lagstadgade inskärningar i en sambos rätt att förfoga över det gemensamma hemmet oavsett om denne står som ensam ägare.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Hittade du inte det du sökte?