Vem bör få ta lägenheten när ett samboförhållande tar slut?

Hej!

Jag och min sambo skall gå isär. Vi var inte skrivit ett samboavtal och jag fick en hyresrätt som var tänkt till vårt gemensamma boende. Min fråga är nu vad som gäller kring vem som har störst behov av lägenheten och då rätt till den?

Min sambo har betalningsanmärkningar och har skulder hos kronofogden. Han har inga föräldrar som han kan flytta hem till då de är bortgångna.

Lägenheten står på mig, jag har inga betalningsanmärkningar och kommer att ha vårdnaden för vår hund. Vår hunds hunddagis ligger vid lägenheten. Jag har föräldrar jag kan flytta hem till.

Enligt lag, vem bör få lägenheten?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Inledningsvis kan konstateras att det inte råder några tvivel om att lägenheten utgör samboegendom eftersom den förvärvats för gemensam räkning. Den utgör därför samboegendom enligt 3 § Sambolagen.

Det finns en regel för hur frågan om lägenheten ska hanteras, 16 § Sambolagen. I denna paragraf uttrycks behovsprincipen och skälighetsprincipen.

Behovsprincipen innebär helt enkelt att den sambo som har störst behov av bostad får bostaden på sin lott. Vanligtvis brukar det avgörande vara var evetuella barn ska bo men jag tolkar frågan som att ni inte har några barn ska bo. Faktorer som vägs in kan då vara en sambos ålder, handikapp och hälsa men också närheten till en sambos arbetsplats och möjligheterna att erhålla bostad på annat håll.

Förutom en behovsprövning görs även en skälighetsbedömning . Detta innebär att även om den ena sambon anses ha störst behov av bostaden måste det med beaktande av omständigheterna i övrigt anses skäligt gentemot den andra sambon att bostaden tilldelas den förste sambon. Vid denna bedömning beaktas t. ex om bostaden har ett särskilt affektionsvärde för den ena sambon, till exempel om det är dennes släktgård. Så verkar det inte vara i ert fall.

Sammantaget är min bedömning att din sambo, som inte har ett föräldrahem att bo i och dessutom har skulder och betalningsanmärkningar kommer ha mycket svårare få bostad och därför bör ha rätt att överta bostaden.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning