FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott30/07/2015

Endast bröstarvingar har rätt till laglott

jag har 5 halvsyskon på min mors sida som är adopterade av min far. Jag har även en helsyster. Nu ska jag och min helsyster få ärva vår faster och farbror som inte har några egna barn. Testamente är skrivet. Har mina halvsyskon någon rätt till min faster och farbrors arv?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om ett testamente finns upprättat ska det i regel styra hur kvarlåtenskapen fördelas bland arvingarna. Regeln om laglottsskydd (som innebär att bröstarvingar har rätt till sin laglott oavsett om det står i strid med ett giltigt testamente) blir inte aktuell i detta fall eftersom den bara gäller bröstarvingar. Detta innebär att dina halvsyskon inte har någon rätt att kräva ut arv om det finns ett giltigt testamente som anger att testatorns vilja är något annat.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare