Endast bröstarvingar har rätt till laglott

2015-07-30 i Laglott
FRÅGA
jag har 5 halvsyskon på min mors sida som är adopterade av min far. Jag har även en helsyster. Nu ska jag och min helsyster få ärva vår faster och farbror som inte har några egna barn. Testamente är skrivet. Har mina halvsyskon någon rätt till min faster och farbrors arv?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om ett testamente finns upprättat ska det i regel styra hur kvarlåtenskapen fördelas bland arvingarna. Regeln om laglottsskydd (som innebär att bröstarvingar har rätt till sin laglott oavsett om det står i strid med ett giltigt testamente) blir inte aktuell i detta fall eftersom den bara gäller bröstarvingar. Detta innebär att dina halvsyskon inte har någon rätt att kräva ut arv om det finns ett giltigt testamente som anger att testatorns vilja är något annat.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (785)
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd
2020-11-21 Kan ett barn bli arvslös?

Alla besvarade frågor (86566)