Endast böter för stöldbrott

FRÅGA
påföljder för stöld är det alltid villkorlig dom med böter ? Eller kan det vara bara böter ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).

Stöldbrottet förekommer i tre så kallade svårhetsgrader:
ringa stöld (som fram till 1 juli 2017 hette snatteri), med straffskalan böter till fängelse i högst sex månader (8 kap 2 § BrB),
stöld, med straffskalan fängelse i högst två år (8 kap 1 § BrB), och
grov stöld, med straffskalan fängelse i mellan sex månader och sex år (8 kap 4 § BrB).

Det är således möjligt att dömas enbart till böter, förutsatt att brottet klassificeras som ringa stöld. Som du känner till kan man, även om brottet anses vara förtjänt av fängelse enligt sitt straffvärde, istället för fängelse få påföljden villkorlig dom eller skyddstillsyn (27 kap 1 § och 28 kap 1 § BrB).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (556)
2020-01-11 Vad innebär stöld?
2020-01-10 Vad är påföljden för ringa stöld?
2019-12-31 Stulit pengar från arbetsgivare
2019-12-30 Rubriceringen "snatteri" finns inte längre

Alla besvarade frågor (76385)