Endast bostad som förvärvats för gemensam användning klassas som samboegendom

FRÅGA
Hej jag äger ett hus och har 2 barn sedan innan. Ska flytta ihop med en man som har 1 barn sedan innan, vad händer med mitt hus om jag dör först.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du och mannen i fråga kommer att bli sambor och inte gifta. Jag utgår därför från detta när jag besvarar din fråga.

Till att börja med kan nämnas att sambor inte ärver varandra om det inte finns upprättat testamente som säger det motsatta. När en sambo avlider kan den efterlevande begära att en bodelning görs innan arvet skiftas (8 § sambolagen). Det som ska ingå i bodelningen är samboegendomen, d.v.s. Bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt.

Utfallet kan alltså bli olika beroende på om bostaden räknas som samboegendom eller inte. I ditt fall saknas anledning att gå djupare in på detta då det är klart att du förvärvat huset innan er samlevnad. Huset kommer alltså inte att klassas som samboegendom vilket betyder att det tillfaller dina arvingar om du skulle avlida.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?