Endast bostad och bohag ingår i bodelning mellan sambor

FRÅGA
Hej, jag lever i ett sambo förhållande. Min mamma är sjuk och kommer att gå bort. Jag kommer att arva henne per automatik eftersom jag är hennes barn men hon har ingen testamente som säger att att arvet ska vara min enskilda egendom. Om mitt sambo förhållande skulle ta slut har min sambo rätt till hälften av arvet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

När sambor gör bodelning ingår endast samboegendom (se 8 § sambolagen). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och deras gemensamma bohag, om dessa förvärvats för gemensamt bruk (se 4 §). Din sambo har bara möjlighet att få ta del av de delar av arvet som utgör bostad eller bohag som ni efter arvet använder.

Som sambor kan man dock avtala om vad som ska ingå i en framtida bodelning, så du och din sambo kan skriva ett avtal där ni anger vad som ska eller inte ska ingå i en eventuellt bodelning (se 9 §). Avtalet behöver vara skriftligt och underskrivet av er båda, i övrigt finns inga formkrav för avtalet. Jag rekommenderar dock att ni tar hjälp av en jurist så att avtalets innebörd blir som ni vill.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?