Ena vårdnadshavare vägrar överlämna barn - vad gör man?

Hej!

Jag är 27 år och är separerad med min föredetta och vi har gemensam vårdnad över vårt barn. Han bor mestadels hos sin mamma men är hos mig varannan torsdag till söndag. Det har varit flera gånger det sista som mamman har sagt att pojken är sjuk på mina dagar så att Han inte kan komma och det har varit så ofta att jag tycker att det börjar kännas konstigt. Och nu nästa helg så ska pojken komma till mig. Men då får jag reda på av mamman nu att hon planerat annat med pojken på min helg. Utan att kolla med mig först. Så mamman vägrar nu helt att lämna honom och säger att hon struntar i att det är min helg. För hon har planerat och vill att pojken ska hitta på det här.

Vad finns det för åtgärder som jag kan vidta för att pojken ska komma till mig den helgen? Det är den 21-24/9. För vad jag förstått så är det dirrekt olagligt att undanhålla honom från mig så enligt Bris hemsida?

Hoppas på ett snabbt svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad bör givetvis i första hand lösas av vårdnadshavarna i samförstånd. Om ni har svårt med att komma överens på egen hand kan ni vända er till familjerätten i er kommun. Familjerätten kan genom samarbetssamtal, som varje kommun är skyldig att erbjuda, hjälpa er med att komma överens i vårdnadsfrågan.

I andra hand, alltså om samarbetssamtal inte är aktuellt eller om det inte leder till en överenskommelse kan du ta kontakt med en jurist som specialiserat sig på just dessa frågor. Juristen kan hjälpa dig med att se över olika alternativ och hjälpa dig i kontakten med din före detta i syfte att upprätta ett avtal i enlighet med en eventuell överenskommelse.

I det fall ni fortfarande inte kan komma överens kan du i sista hand ansöka om stämning hos tingsrätten. Då blir det domstolens sak att avgöra vad som är barnets bästa. Sedan domstolen tagit beslut i frågan accepteras inte att den ena vårdnadshavaren gör en egen bedömning av vad som är bäst för barnet och handlar i strid med domstolens avgörande.

Brottet på Bris hemsida anar jag är s.k. egenmäktighet med barn (7 kap 4 § brottsbalken). Brottet gäller endast ifråga om barn under femton år, vilket jag utgår från att ert barn är. För att göra sig skyldig till detta brott krävs att den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn, utan beaktansvärt skäl, egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt.

Beaktansvärda skäl, som skulle innebära att man inte straffas för att man undanhåller barnet från den andra vårdnadshavaren, kan vara om man skyddar barnet mot ex. övergrepp eller misshandel. Att ha ”planerat annat” är alltså inte ett sådant skäl som skulle rättfärdiga ett undanhållande. Värt att påpeka är även att ett försenat överlämnande eller återlämnande av ett barn innebär inte att barnet har skilts från den andra vårdnadshavaren. Avsikten med gärningspersonen, i detta fall din före dettas, agerande bör nämligen vara att barnet varaktigt ska vara skilt från dig, d.v.s. den andra vårdnadshavaren. Misstänker du att ett brott är begånget kan du givetvis välja att polisanmäla.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000