Ena sambons bostad vid separation

Hej ! Är sambo och står inför separation. Jag flyttade in i huset för ca. 11 år sedan och han står som ägare. Nu hotar han med att ställa ut mitt bohag mm på gården om jag inte flyttat till ett visst datum. Kan han göra så? Har jag någon rätt i huset trots att han äger till 100%? Vi har inga gemensamma barn. Hjälp! Vad gäller?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller samboförhållanden tillämpas sambolagen. Om samboförhållandet upphör ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen delas dem emellan (8 § sambolagen). Detta gäller enbart samboegendom, vilken utgörs av bostad och bohag som inköpts för gemensam användning. 

Ägs huset av ena sambon från början utgör det således inte samboegendom, utan är dennes enskilda egendom, till vilken den andra sambon inte har någon laglig rätt när förhållandet upphör. Om det däremot finns egendom som har köpts för gemensamt bruk under samboförhållandet ska detta delas lika vid separationen (14 § sambolagen). All övrig egendom tillhör var och en och är dennes enskilda egendom, såvida inte samboavtal har skrivits som anger något annat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning