Ena maken står ensam på lagfarten, kan utmätning ändå ske i fastigheten för den andra makens skulder?

2019-07-12 i Utmätning
FRÅGA
Hej Jag och min exfru står på ett huslån. Däremot står jag ensam som ägare i lagfarten hos lantmäteriet . Jag äger alltså huset själv och hon står endast på lånet.Min exfru har privata skulder. Skulle det kunna bli utmätning på huset om hon inte sköter sina betalningar, (krediter och lån?) Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om i vilken egendom det kan ske utmätning finns i utsökningsbalken. För fast egendom (fastigheter) så gäller att utmätning kan ske om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 24 §). Med gäldenär förstås den betalningsskyldige, i detta fallet din ex-fru. Det betyder att det ska vara visat att din ex-fru äger åtminstone en del av fastigheten för att den ska kunna bli utmätt för hennes skulder.

I praktiken brukar lagfarten vara det som tjänar som bevisning för vem som äger en fastighet. Eftersom du är ensam lagfartsinnehavare så kommer presumtionen vara att fastigheten tillhör dig i sin helhet och den kan därför inte bli föremål för utmätning för skulder som är din frus egna. Detta är dock en presumtion och kan motbevisas.

Det är inte helt ovanligt att makar köper fastigheter tillsammans samtidigt som endast den ena av makarna är lagfaren ägare. I såna situationer anses det ibland föreligga så kallad "dold samäganderätt". Denna samäganderätt innebär att trots att endast en make är lagfaren ägare så ses båda makarna som rättsliga ägare till fastigheten. I en sådan situation kan fastigheten utmätas för den icke lagfarna makens skulder i och med att denna maken anses äga en andel i fastigheten trots bristen på lagfart.

Förutsättningarna för att dold samäganderätt ska föreligga är följande. Makarna ska ha förvärvat fastigheten med en avsikt att den ska ägas gemensamt, bägge makarna ska bidra ekonomiskt till förvärvet och makarna ska ha nyttjat fastigheten som gemensam bostad. Kan dessa tre omständigheter visas så anses dold samäganderätt föreligga och då ses din ex-fru som delägare till fastigheten. Något som talar starkt för att en sådant samäganderätt finns är exempelvis att din ex-fru står på lånet. Det är dock den som begär utmätning som har bevisbördan för att allt detta föreligger. Om exempelvis din ex-fru och du påstår att ni aldrig avsett att ni skulle bli gemensamma ägare till fastigheten så kan det bli svårt att motbevisa det påståendet.

Sammanfattningsvis så finns det viss risk att det kan bli utmätning i fastigheten om det kan visas att din ex-fru har så kallad dold samäganderätt till fastigheten.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
16Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-13 08:06
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (395)
2019-09-22 Får Kronofogden utmäta en fastighet om annan utmätningsbar egendom finns att tillgå?
2019-09-21 Separationsrätt vid utmätning
2019-09-20 Vad är den minsta inkomsten man kan ha för att utmätning inte får ske?
2019-09-15 Går det att skänka bort en andel av en bostadsrätt för att skydda den mot utmätning?

Alla besvarade frågor (72946)