Ena maken gömde egendom vid bodelning

2016-01-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej Har en fråga angående när jag och mitt ex skilde oss i oktober 2013. Det har kommit till min kännedom att hon har undanhållit en privat pensionsförsäkring. Jag undrar om jag kan gå vidare med detta? Jag har bevis på detta för jag har hittat pensionsbeskedet i mina pärmar där det satt bland mina pensionspapper. Det handlar om ganska mycket pengar.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska makarna utföra en bodelning och dela på allt giftorättsgods de har enligt tionde kapitlet första paragrafen äktenskapsbalken (nedan förkortat ÄktB) (se här här och här). Innan bodelningen ska båda makarna redovisa för sin egendom, detta betyder att båda makarna är skyldiga att visa den andre maken vilken egendom de har innan bodelningen utförs enligt nionde kapitlet tredje paragrafen ÄktB (se här).

Dagen för när talan om äktenskapsskillnad väcks kallas oftast den kritiska tidpunkten. Det är endast egendom som makarna fått innan den kritiska tidpunkten som ska tas med i bodelning enligt nionde kapitlet andra paragrafen (se här). För att något ska tas med i bodelningen ska det alltså ha funnits före dagen om talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Något som däremot kan göra att egendomen inte ska tas med i bodelningen, är som du kanske vet enskild egendom. Enskild egendom är sådant som är enligt äktenskapsförord, testamente eller annan handling är beskrivet att vara giftorättsgods enligt sjunde kapitlet andra paragrafen ÄktB (se här). Det måste alltså vara säkert att pengarna i fråga inte är enskild egendom. Dessutom får makar undanta personlig egendom vid bodelningen, men detta är egendom som inte har ett allt för stort värde, enligt tionde kapitlet andra paragrafen ÄktB (se här).

Det finns även ett undantag som säger att pensionsrättigheter inte ska tas med vid bodelning, men detta gäller enbart pensionsförsäkringar och inte privat pensionssparande. Privat pensionssparande ska alltså ingå i bodelning enligt tionde kapitlet tredje paragrafen ÄktB (se här).

Det är möjligt att jämka egendom och skulder vid bodelning, alltså att hela pensionssparandet inte ingår. Denna bedömning görs av en domstol eller en bodelningsförrättare. Kommer makarna inte överens om en viss egendom ska ingå i bodelningen eller inte måste alltså en utomstående avgöra om den ska det. Detta står i första paragrafen tolfte kapitlet ÄktB (se här). Det blir en helhetsbedömning om någon egendom inte ska tas med i bodelningen, till exempel hur länge äktenskapet varade. En tid på 5 år har ansetts som kort tid och särskilt om ena maken haft väsentligt värdefullare giftorättsgods än den andra kan vara ett skäl för jämkning, att den rikare maken får behålla sin egendom utan att ta med den i bodelningen.

Tror du att din förra make gömt undan pengar vid bodelning kan du hos domstolen i din ort begära att få en bodelningsförrättare enligt sjuttonde kapitlet första paragrafen ÄktB (se (här). Denne ska då besluta hur egendomen fördelas, och vilken egendom som kan tas med i bodelningen. Detta kan däremot bli en kostsam process och beroende på hur länge sedan den första bodelningen skedde kan bodelningsförrättarens arbete ta lång tid. Bodelningsförrättaren betalas av makarna gemensamt enligt sjuttonde kapitlet sjunde paragrafen ÄktB (se här).

För att sammanfatta: Makarna måste visa varandra vilken egendom de har innan bodelningen. I bodelningen ska endast egendom som makarna hade innan den kritiska tidpunkten tas med. Endast giftorättsgods ska tas med i bodelningen. Har äktenskapet varat en väldigt kort tid kan vissa tillgångar eventuellt tas bort från bodelningen så den ena maken slipper dela på den, detta gäller även pengar. Tror du att din make inte uppfyllt sin redovisningsplikt kan du begära att få en bodelningsförrättare vid din domstol som då ska fördela egendomen mellan er.

Hoppas läget är lite klarare nu.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2685)
2020-12-04 Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86941)