En tilltalades närvaro under huvudförhandling

2021-06-29 i Domstol
FRÅGA
Min sambo och jag polisanmälde en person för bedrägeri sommaren 2017. Bedrägeriet gick till så att personen påstod ha barnvagnshjul som vi ville köpa, men krävde förskottsbetalning, när vi väl betalat hörde vi inget mer och det kom aldrig några hjul. Något år efter att vi gjort anmälan hörde utredaren av sig och frågade om vi ville gå vidare med detta vilket vi ville. Det visade sig att det var fler som hade anmält denna person för liknande brott.När väl första rättegången skulle vara så sjukanmälde sig personen i sista stund så rättegången sköts upp, samma sak hände vid nästa tillfälle och tredje gången var personen tvungen att vabba så det sköts upp ytterligare en gång. Vi vet inte om personen lämnat läkarintyg för detta, men det känns som att hon utnyttjar pandemin för att slippa komma dit. Hur länge kan man då hålla på såhär innan tingsrätten sätter ner foten? Kan brottet bli preskriberat om detta pågår nått år till? Rättegången brukar skjutas upp minst ett halvår varje gång.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vilka regler som gäller för en tilltalad persons utevaro från en rättegång i brottmål. De regler som gäller för rättegång i allmänhet finns i rättegångsbalken (RB).

När det gäller brottmål ska den tilltalade, dvs den som misstänkts för brott, kallas till huvudförhandling (45 kap. 15 § 2 st RB). Utgångspunkten är att personen ska infinna sig personligen, vilket innebär att denne behöver närvara under rättegången (21 kap. 2 § RB). Detta är inte nödvändigt om målet kan avgöras utan den tilltalades närvaro. Så är fallet om dennes närvaro inte har någon betydelse för utredningen i målet. Mål kan avgöras utan den tilltalade när, bl a, den tilltalade har avvikit eller håller sig undan på ett sätt så att denne inte kan hämtas (se nedan), eller om personen lider av en allvarlig psykisk störning och dennes närvaro inte är nödvändig (46 kap. 15a § RB). Istället kan den tilltalades ombud vara på plats.

Om målet inte kan avgöras utan den tilltalades närvaro, dvs denne måste infinna sig personligen, kan domstolen förena kallelsen till huvudförhandlingen med en s k vitessanktion (45 kap. 15 § 2 st RB). En vitessanktion betyder att den tilltalade kommer att få betala ett visst belopp om den inte närvarar under huvudförhandlingen. Rätten kan också besluta om s k hämtning. I dessa fall kommer den tilltalade omedelbart eller efter någon dag att hämtas till huvudförhandlingen (45 kap. 15 § 2 st RB).

Undantag från nu nämnda åtgärder är om den tilltalade har s k laga förfall, vilket du berör i din fråga. Kortfattat betyder det att personen har en giltig ursäkt för att inte dyka upp (32 kap. 6 §, 32 kap. 8 § RB). En giltig ursäkt ska grunda sig i något som inte hade kunnat förutses innan huvudförhandlingen. Det vanligaste exemplet är sjukdom men även andra (oförutsebara) händelser kan vara giltiga, t ex att tågtrafiken blivit inställd. I ljuset av din beskrivning är det svårt för mig att bedöma om personen i ert fall har laga förfall eller inte. Är sjukdom anledningen till att huvudförhandlingen skjöts upp har sannolikt ett läkarintyg visats, vilket i de flesta fall är tillräckligt. I NJA 1999 s 715 räckte ett sjukintyg för att giltig frånvaro på grund av sjukdom skulle godtas. Vad som dock är värt att poängtera är att rättens bedömning av en parts utevaro och laga förfall skiljer sig mycket från fall till fall, och några generella slutsatser går inte att dra.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (518)
2021-10-20 Kan jag dra tillbaka mitt erkännande för ett trafikbrott?
2021-10-17 Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

Alla besvarade frågor (96553)